Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh

Ban Pháp chế HĐND tỉnh nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2020
Năm 2020, hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh luôn bám sát nghị quyết của HĐND tỉnh, sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh và chương trình công tác năm của Ban. Từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh vừa thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, tuy nhiên Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã nỗ lực, linh hoạt triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc theo chương trình đề ra.
Tổ chức các kỳ họp chuyên để quyết định kịp thời những nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh
Ngày 17.9.2020, HĐND tỉnh khóa IX tổ chức kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) và đã hoàn thành chương trình đề ra, thông qua 11 nghị quyết. Từ kỳ họp này có thể rút ra kinh nghiệm trong việc tổ chức các kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh nhằm quyết định kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền.
Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa IX – Thảo luận sôi nổi trước khi quyết nghị
Với tinh thần trách nhiệm của đại biểu, cùng với sự điều hành linh hoạt của chủ tọa, phiên thảo luận chung tại kỳ họp thứ 17 đã diễn ra sôi nổi, thẳng thắn với 19 lượt ý kiến phát biểu, đã làm rõ nhiều vấn đề đang đặt ra trước khi HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. Trong số 17 nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp thì có 2 nội dung được đại biểu quan tâm, tham gia thảo luận nhiều nhất, đó là đề án hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của...
HĐND tỉnh thông qua 11 nghị quyết tại kỳ họp thứ 17
Chiều ngày 17.9, kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa IX đã bế mạc sau 01 ngày làm việc, với 11 nghị quyết được thông qua.
HĐND tỉnh thực hiện công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 17
Trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa IX vào sáng ngày 17.9, sau khi nghe đại diện UBND tỉnh trình bày các báo cáo, tờ trình; các Ban của HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra về các nội dung liên quan, HĐND tỉnh đã thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website