Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh

Thường trực HĐND cấp tỉnh với quy trình xây dựng, ban hành nghị quyết
Quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và thực tiễn cho thấy Thường trực HĐND cấp tỉnh là chủ thể quan trọng trong quy trình xây dựng và ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật.
Khảo sát tình hình thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 04, Kế hoạch số 08 về khảo sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, gồm: chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2017-2021 theo Nghị quyết số 13 ngày 19.4.2017; chính sách cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 49 ngày 06.12.2018; cơ chế khuyến khích bảo tồn và phát triển một số cây dược liệu, giai...
HĐND huyện Phú Ninh tổ chức kỳ họp bất thường về công tác nhân sự
Sáng ngày 12.02.2020, HĐND huyện Phú Ninh khóa XI đã tổ chức kỳ họp bất thường (kỳ họp thứ 14) để miễn nhiệm một số chức danh do HĐND huyện bầu.
Chương trình công tác năm 2020 – phù hợp bối cảnh thực hiện nhiệm vụ chính trị
Năm 2020 - năm thứ 5 của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, nhất là Đại hội Đảng các cấp. Do vậy, chương trình công tác năm 2020 đã được xây dựng phù hợp bối cảnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh.
Thông tin kết quả kỳ họp và thu thập ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX
Thường trực HĐND tỉnh vừa ban hành Công văn số 09 ngày 11.02.2020 về thông tin kết quả kỳ họp và thu thập ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX.

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website