Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Văn bản bầu cử của Trung ương

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
STTSố/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnTrích yếuNgày ban hành
1 256/KH-MTTW-BTT Ủy ban Trung ương MTTQVN Kế hoạch Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
25/01/2021
2 36-HD/BTCTW Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn Hướng dẫn 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
20/01/2021
3 169-HD/BTGTW Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
20/01/2021
4 13/TT-MTTW-BTT Ủy ban Trung ương MTTQVN Thông tri Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
19/01/2021
5 42/KH-HĐBCQG Hội đồng bầu cử quốc gia Kế hoạch Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG ngày 19/01/2021 về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
19/01/2021
6 41/NQ-HĐBCQG Hội đồng bầu cử quốc gia Nghị quyết Hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại ...
18/01/2021
7 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN Trung ương Nghị quyết liên tịch Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
15/01/2021
8 02/CT-TTg Chính phủ Chỉ thị Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
14/01/2021
9 1185/NQ-UBTVQH14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nghị quyết Về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV
11/01/2021
10 1186/2021/UBTVQH14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nghị quyết Hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu ...
11/01/2021
11 1187/NQ-UBTVQH14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nghị quyết Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
11/01/2021
12 01/2021/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
11/01/2021
13 13-HD/UBKTTW Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hướng dẫn Về giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ...
02/12/2020
14 4711/KH-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
26/11/2020
15 102/2020/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Hướng dẫn về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ ...
23/11/2020
16 133/2020/QH14 Quốc hội Nghị quyết Về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;
17/11/2020
17 05/NQ-HĐBCQG Hội đồng bầu cử quốc gia Nghị quyết Phân công thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia
16/09/2020
18 45-CT/TW Bộ Chính trị Chỉ thị Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;
20/06/2020
19 118/2020/QH14 Quốc hội Nghị quyết Về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia
19/06/2020
20 85/2015/QH13 Quốc hội Luật Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
25/06/2015

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website