Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Văn bản bầu cử của tỉnh Quảng Nam

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
STTSố/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnTrích yếuNgày ban hành
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 31 items in 2 pages
1 43/TB-UBBC Ủy ban Bầu cử tỉnh Thông báo Thông báo kết luận của đồng chí Phan Việt Cường, Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại ...
16/04/2021
2 100/KH-MTTQVN-BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kế hoạch Tổ chức Hội nghi tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026 thực hiện quyền vận bầu ...
14/04/2021
3 902/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Bổ sung thành viên Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 15
05/04/2021
4 23/KH-UBBC Ủy ban Bầu cử tỉnh Kế hoạch Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam`
09/03/2021
5 20/KH-UBBC Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch Kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Quảng ...
05/03/2021
6 17/TB-UBBC Ủy ban Bầu cử tỉnh Thông báo Thông báo kết luận của đồng chí Phan Việt Cường, Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại ...
03/03/2021
7 158-CV/TU Tỉnh ủy Công văn Về công tác nhân sự đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
26/02/2021
8 16/NQ-UBBC Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghị quyết Ấn định đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng bầu cử ở mỗi đơn vị bầu của đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
26/02/2021
9 13/TB-UBBC Ủy ban Bầu cử tỉnh Thông báo Về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
19/02/2021
10 689/MTTQ-BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quyết định Tập trung thực hiện một số nội dung quy trình bước 2 Quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
18/02/2021
11 06/QĐ-UBBC Ủy ban Bầu cử tỉnh Quyết định Thành lập tiểu ban thông tin tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
08/02/2021
12 07/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Thành lập tiểu ban ANTT, ATXH phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
08/02/2021
13 08/QĐ-UBBC Ủy ban Bầu cử tỉnh Quyết định Thành lập tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HDDN các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
08/02/2021
14 10/TB-UBBC Ủy ban Bầu cử tỉnh Thông báo Phân công thành viên UBBC đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
08/02/2021
15 05/KH-UBBC Ủy ban Bầu cử tỉnh Kế hoạch Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
08/02/2021
16 09/QĐ-UBBC Ủy ban Bầu cử tỉnh Quyết định Thành lập Tổ giúp việc của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND Tỉnh Quảng Nam khóa X nhiệm kỳ 2021-2026
08/02/2021
17 07/TB-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Thông báo Về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
06/02/2021
18 03/TB-UBBC Ủy ban Bầu cử tỉnh Thông báo Kết luận của đồng chí Phan Việt Cường, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá X, nhiệm kỳ ...
04/02/2021
19 76/KH-UBMTTQVN Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kế hoạch Về việc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệ kỳ 2021 - 2026
28/01/2021
20 265/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
25/01/2021

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website