Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Văn bản bầu cử của tỉnh Quảng Nam

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
STTSố/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnTrích yếuNgày ban hành
1 07/TB-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Thông báo Về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
06/02/2021
2 76/KH-UBMTTQVN Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kế hoạch Về việc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệ kỳ 2021 - 2026
28/01/2021
3 265/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
25/01/2021
4 140-CV/TU Tỉnh ủy Công văn Hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
25/01/2021
5 75/KH-MTTQ-BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kế hoạch Tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
25/01/2021
6 677/NTTQ-UB Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Công văn Lịch trình thời giam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
25/01/2021
7 678/MTTQ-BTT Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Tập trung thực hiện một số nội dung tại Bước 1 quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
25/01/2021
8 77-QĐ/TU Tỉnh ủy Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
22/01/2021
9 03/CT-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị Về việc tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
20/01/2021
10 12/HĐND-VP Hội đồng nhân dân tỉnh Công văn Về triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử
19/01/2021
11 03/KH-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Kế hoạch Tổ chức triển khai các công việc liên quan cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc trách nhiệm của Thường ...
07/01/2021
12 59-CT/TU Tỉnh ủy Chỉ thị Lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
27/08/2020

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website