Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Văn bản bầu cử của tỉnh Quảng Nam

Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh
Số/Ký hiệu: 07/TB-HĐND
Ngày ban hành: 06/02/2021
Người ký: Trần Xuân Vinh
Ngày hiệu lực: 06/02/2021
Về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026


Đã xem: 209 lượt

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website