Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Văn bản bầu cử của tỉnh Quảng Nam

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Ủy ban Bầu cử tỉnh
Số/Ký hiệu: 08/QĐ-UBBC
Ngày ban hành: 08/02/2021
Người ký: Phan Việt Cường
Ngày hiệu lực: 08/02/2021
Thành lập tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HDDN các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:FILE_20210304_125142_08-QĐ.PDF[ Tải về ]320.63 Kb

Nội dung trích yếu :
Thành lập tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HDDN các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026


Đã xem: 123 lượt

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website