Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Văn bản bầu cử của tỉnh Quảng Nam

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Ủy ban Bầu cử tỉnh
Số/Ký hiệu: 16/NQ-UBBC
Ngày ban hành: 26/02/2021
Người ký: Phan Việt Cường
Ngày hiệu lực: 26/02/2021
Ấn định đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng bầu cử ở mỗi đơn vị bầu của đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:FILE_20210304_125809_16-NQ.PDF[ Tải về ]703.11 Kb

Nội dung trích yếu :
Ấn định đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng bầu cử ở mỗi đơn vị bầu của đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026


Đã xem: 263 lượt

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website