Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Tin tức / Thông tin tuyên truyền trung ương, địa phương

A+ | A | A-

Bộ Chính trị quy định 6 trường hợp miễn nhiệm, 4 trường hợp xem xét từ chức đối với cán bộ

Người đăng: Administrator Account Ngày đăng: 15:15 | 09/11 Lượt xem: 231


Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; nội dung này đề cập các quy định nguyên tắc, thẩm quyền, căn cứ, quy trình xem xét việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và được áp dụng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Quy định này thay thế Quy định số 260-QĐ/TW, ngày 02.10.2009 của Bộ Chính trị và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3.11.2021.
Theo Quy định 41, việc xem xét miễn nhiệm cán bộ căn cứ vào 01 trong 06 trường hợp: (1)cán bộbị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách nhưng uy tín giảm sút không thể đảm nhiệm chức vụ được giao. (2)cán bộ bị kỷ luật khiển trách hai lần trở lên trong cùng một nhiệm kỳ hoặc trong thời hạn bổ nhiệm. (3)cán bộ có trên 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định. (4)cán bộ hai năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ. (5)cán bộ bị cơ quan có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị nơi đang công tác. (6) cán bộ bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng đến mức phải miễn nhiệm.
Quy định 41 cũng nêu rõ,người đứng đầu bị miễn nhiệmkhi để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng.
Việc xem xét cán bộ xin từ chức, căn cứ vào 01 trong 04 trường hợp: (1) Hạn chế về năng lực hoặc không còn đủ uy tín để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; (2) để cơ quan, đơn vị mình quản lý, phụ trách xảy ra sai phạm nghiêm trọng; (3) có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định; (4) vì lý do chính đáng khác của cá nhân.
Trường hợp người đứng đầu lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực thì tùy tính chất, mức độ sai phạm để xem xét cho từ chức./.


Tác giả: Trí Nhân

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website