Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Tin tức / Thông tin tuyên truyền trung ương, địa phương

A+ | A | A-

Ban hành chính sách khuyến khích, bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh và các cây dược liệu khác

Người đăng: banbientap Ngày đăng: 21:40 | 23/04 Lượt xem: 1756

Trong những năm qua, HĐND tỉnh đã ban hành một số cơ chế, chính sách khuyến khích, bảo tồn phát triển Sâm Ngọc Linh và cây dược liệu trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết số 202/2016/NQ-HĐND, Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND…); qua đó, nguồn gen gốc Sâm Ngọc Linh đã được bảo tồn và nhân rộng, các mô hình phát triển các cây dược liệu ở một số địa phương được hình thành, từng bước đưa thương hiệu Sâm Ngọc Linh trở thành nguồn dược liệu quý của quốc gia, góp phần quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, nâng cao thu nhập cho người dân miền núi của tỉnh. Tuy nhiên, so với tiềm năng, lợi thế, công tác bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu vẫn còn những khó khăn nhất định, các vùng dược liệu còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa tạo được sự đột phá trong liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm trên thị trường.

Nhằm tiếp tục bảo tồn nguồn gen gốc, khẳng định giá trị, thương hiệu Sâm Ngọc Linh Quảng Nam trên thị trường và mở rộng vùng dược liệu trên địa bàn tỉnh; tại kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa X, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét ban hành cơ chế khuyến khích, bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 trên cơ sở kế thừa, phát huy các cơ chế, chính sách đã ban hành trước đây là phù hợp và cần thiết.

Theo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Đề án UBND trình được xây dựng khá chặt chẽ trên cơ sở đánh giá thực trạng về công tác bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh và cây dược liệu khác thời gian qua, đánh giá về quy mô diện tích, khả năng cung ứng giống từ đó xác định đối tượng áp dụng, nội dung cơ chế chính sách hỗ trợ, nguồn kinh phí thực hiện và đề xuất các giải pháp thực hiện thời gian đến. Tuy nhiên, về cơ chế hỗ trợ bảo tồn và phát triển cây dược liệu khác, Ban đề nghị không đưa vào cơ chế hỗ trợ phát triển mới đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã vì các đối tượng này đã được hưởng cơ chế hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Theo đó, không đưa doanh nghiệp vào đối tượng áp dụng của Nghị quyết.

Thảo luận tại cuộc họp, có ý kiến đề nghị quy định cụ thể cây dược liệu khác là các cây ba kích, đảng sâm, sa nhân, chè dây, bảy lá một hoa, cà gai leo, đương quy, gấc, giảo cổ lam, kim tiền thảo, khổ qua rừng; có ý kiến đề nghị bổ sung nguyên tắc đảm bảo tỷ lệ cây sống từ 90% trở lên đối với cây Sâm Ngọc Linh và 70% trở lên đối với cây dược liệu khác thì mới được hỗ trợ cho các đối tượng; có ý kiến đề nghị cần có giải pháp đẩy mạnh liên doanh, liên kết, hợp tác giữa doanh nghiệp với người dân trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm Sâm Ngọc Linh và cây dược liệu khác….Các ý kiến đã được UBND tỉnh, cơ quan chuyên môn tiếp thu, giải trình cụ thể.


Đại biểu HĐND tỉnh khóa X biểu quyết thông qua Nghị quyết.

HĐND tỉnh đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định cơ chế khuyến khích, bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, thông qua 03 nội dung hỗ trợ chung đối với Sâm Ngọc Linh, các cây dược liệu khác và các nội dung hỗ trợ bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh, hỗ trợ bảo tồn và phát triển cây dược liệu khác. Với tổng nguồn vốn thực hiện 104.6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

                                                                       

Tác giả: Phan Hà

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website