Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Tin tức / Thông tin tuyên truyền trung ương, địa phương

A+ | A | A-

Tăng mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn đối với một số trường

Người đăng: banbientap Ngày đăng: 21:53 | 23/04 Lượt xem: 632

Thực hiện các quy định của Trung ương, những năm qua HĐND tỉnh đã ban hành các Nghị quyết 39/2016/NQ-HĐND, Nghị quyết 22/2021/NQ-HĐND; trong đó có chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Qua quá trình triển khai thực hiện đã tạo điều kiện, khuyến khích, huy động tối đa số lượng học sinh trong độ tuổi đến trường và duy trì sĩ số học sinh đến lớp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên, mức hỗ trợ kinh phí cho nhân viên nấu ăn vẫn còn thấp so với mức sống trung bình hiện nay, thấp hơn mức lương tối thiểu vùng nên nhân viên nấu ăn chưa yên tâm công tác. Bên cạnh đó, cùng một chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn, trên cùng địa bàn nhưng lại được điều chỉnh bởi 02 Nghị quyết (Nghị quyết 39/2016 và Nghị quyết 22/2021) và một số nội dung chưa có sự đồng bộ giữa các nghị quyết nêu trên dẫn đến khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.Tại kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa X vừa qua, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn, theo hướng tăng mức hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non công lập ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 105/2020/NĐCP và tăng mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP là cần thiết, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Qua thẩm tra đề án trình kỳ họp, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị điều chỉnh tên của Nghị quyết đảm bảo ngắn gọn và phù hợp; điều chỉnh phạm vi điều chỉnh để phù hợp với quy định tại Nghị định 116 và Nghị định 105 của Chính phủ; về quy định mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho trẻ em mầm non đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập: Để phù hợp với quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Nghị định 105/2020/NĐ-CP, Ban đề nghị điều chỉnh lại là “Hỗ trợ kinh phí 4.470.000 đồng/01 tháng/45 trẻ em (trong đó: Ngân sách trung ương hỗ trợ 2.400.000 đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 2.070.000 đồng), số dư từ 15 trẻ em trở lên được tính thêm một lần mức hỗ trợ. Mỗi cơ sở giáo dục mầm non được hưởng không quá 05 lần mức hỗ trợ nêu trên/01 tháng và không quá 9 tháng/01 năm học”….

Tại kỳ họp, các đại biểu thảo luận có ý kiến đề nghị xem xét lại quy định “… số dư từ 15 trẻ em trở lên được tính thêm một lần mức hỗ trợ” đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập vì theo Nghị định 105 ngân sách trung ương chỉ tính thêm 1 lần mức hỗ trợ khi số dư từ 20 trẻ em trở lên, do đó đối với số dư từ 15 đến dưới 20 trẻ em được tính thêm 01 mức hỗ trợ nhưng ngân sách tỉnh phải hỗ trợ 100% (4.070.000 đồng) để đảm bảo theo đúng quy định.

Tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Dân tộc và ý kiến thảo luận của đại biểu, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết quy định kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, quy định mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cụ thể như sau: (1) Đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập: Hỗ trợ kinh phí 4.470.000 đồng/01 tháng/45 trẻ em, số dư từ 15 trẻ em trở lên được tính thêm một lần mức hỗ trợ. Mỗi cơ sở giáo dục mầm non được hưởng không quá 05 lần mức hỗ trợ nêu trên/01 tháng và không quá 9 tháng/01 năm học. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập không đủ số lượng 45 trẻ em theo quy định, nhưng có số lượng từ 15 trẻ em trở lên thì được tính một lần mức hỗ trợ (Ngân sách trung ương hỗ trợ theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP, kinh phí còn lại ngân sách tỉnh đảm bảo); (2) Đối với trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung: Khoán kinh phí bằng 300% mức lương cơ sở/01 tháng/30 học sinh, số dư từ 15 học sinh trở lên được tính thêm một lần định mức. Mỗi trường được hưởng không quá 05 lần định mức nêu trên/01 tháng và không quá 9 tháng/01 năm học.

Nghị quyết này có hiệu lực sẽ bãi bỏ Điều 4 Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND quy định khoảng cách, địa bàn; mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh và khoản 4 Điều 2, khoản 4 Điều 3 Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh./.

                                                                                                     

Tác giả: Phan Hà

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website