Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Tin tức / Thông tin tuyên truyền trung ương, địa phương

A+ | A | A-

Sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Người đăng: phoban Ngày đăng: 16:40 | 31/08 Lượt xem: 1695


Chiều ngày 30.8, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (Đảng bộ Văn phòng) tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và toàn thể đảng viên Đảng bộ Văn phòng tham dự hội nghị.


Quang cảnh buổi sinh hoạt.

Nội dung sinh hoạt gồm hai chuyên đề của hai Chi bộ: Chi bộ Văn xã - Dân tộc với chuyên đề “Nêu cao tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý”; Chi bộ Kinh tế - Pháp chế với chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đoàn kết”. Các chuyên đề nêu và phân tích rõ cơ sở lý luận việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, về đoàn kết gắn với thực tiễn hiện nay, nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân và liên hệ cơ quan, đơn vị đối với từng chuyên đề … Phần thảo luận, nhiều đảng viên đã góp ý, trao đổi, phân tích, kiến nghị một số nội dung liên quan nhằm khai thác sâu các chuyên đề, phục vụ trong việc vận dụng vào công việc của từng cá nhân, tổ chức sắp đến.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trình Minh Đức - Bí thư Đảng ủy Văn phòng đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung chuyên đề của đảng viên các Chi bộ; đồng thời nhấn mạnh việc tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề hết sức ý nghĩa, thông qua sinh hoạt, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ nâng cao nhận thức trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025… Qua đó, từng cán bộ, đảng viên liên hệ bản thân, đơn vị ra sức phấn đấu thực hiện rõ nét, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng công tác…; đặc biệt Đảng ủy Văn phòng tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề,… phấn đấu nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ trực thuộc, tiếp tục xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian đến ./.
                                                                                                

Tác giả: Kiều Anh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:Liên kết web

select

Liên kết Website