Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Đoàn ĐBQH tỉnh / Hoạt động giám sát

A+ | A | A-

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam giám sát chuyên đề về công tác quy hoạch

Người đăng: banbientap Ngày đăng: 16:02 | 30/12 Lượt xem: 1001

          Ngày 30/12/2021, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh đối với các sở: Kế hoạch - Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông - Vận tải. Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì; tham gia Đoàn giám sát có các ĐBQH: Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Dương Văn Phước, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Tạ Văn Hạ, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Vương Quốc Thắng, đại biểu Đặng Thị Bảo Trinh.Báo cáo với Đoàn giám sát về kết quả triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành đến nay, đại diện các Sở Kế hoạch - Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông - Vận tải nhấn mạnh: Thời gian qua, trên cơ sở quy định pháp luật, các sở đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt việc lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nhìn chung, công tác lập Quy hoạch được thực hiện đúng quy trình, quy định Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn có liên quan; đến nay, quy hoạch tỉnh đang trong bước thu thập số liệu, xây dựng hoàn chỉnh báo cáo đầu kỳ. Các sở, ngành đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành các bước tiếp theo bảo đảm đúng tiến độ, quy trình theo quy định, phấn đấu trình Hội đồng thẩm định trong quý II/2022; hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý III/2022.

Theo đánh giá, mặc dù tiến độ triển khai thực hiện lập quy hoạch tỉnh cơ bản đảm bảo thời gian theo nhiệm vụ được phê duyệt, song vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra (hoàn thành trong năm 2021); nguyên nhân là do Quy hoạch tỉnh lần đầu tiên được triển khai đồng thời ở cấp tỉnh và Trung ương, yêu cầu số lượng lập quy hoạch nhiều trong khi đó phương pháp tiếp cận mới, phức tạp, kinh nghiệm chuyên gia và cán bộ tư vấn chưa đáp ứng yêu cầu... Bên cạnh đó, một số quy định pháp luật như: Quy định về xây dựng dự toán kinh phí lập quy hoạch tỉnh chưa thực sự bám sát thực tế; quy định việc tổ chức lấy ý kiến về quy hoạch chưa cụ thể về nội dung, đối tượng và từng loại hồ sơ; quy định điều kiện về năng lực của tổ chức tư vấn và chuyên gia tư vấn cũng hạn chế sự tham gia của các chuyên gia quốc tế có kinh nghiệm; chưa có hướng dẫn cụ thể về xã hội hóa nên khó khăn trong tiếp nhận tài trợ của các doanh nghiệp, nhà đầu tư… khiến chất lượng lập quy hoạch chưa cao.

Tại buổi giám sát, đại diện các Sở cũng báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện việc phối hợp lập và thẩm định quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030; việc rà soát các quy hoạch hết hiệu lực theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 59 của Luật Quy hoạch; kết quả lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn…. Đồng thời, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện và triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng ghi nhận nổ lực, cố gắng của các sở, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch thời gian qua; khẳng định quy hoạch là một trong những yếu tố đóng vai trò quyết định cho sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, do đó yêu cầu các sở, ngành tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch, nhất là Luật Quy hoạch. Đoàn giám sát tiếp thu đầy đủ các kiến nghị, đồng thời đề nghị các Sở: Kế hoạch - Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường khẩn trương bổ sung, hoàn thiện báo cáo kết quả triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch. Trong đó, có kiến nghị chi tiết việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều cho sát với thực tế địa phương, để Đoàn có cơ sở tổng hợp, báo cáo Quốc hội./.

Tác giả: Thanh Tâm

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website