Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Đoàn ĐBQH tỉnh / Hoạt động giám sát

A+ | A | A-

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về tiếp công dân ở chính quyền cơ sở

Người đăng: banbientap Ngày đăng: 10:50 | 25/02 Lượt xem: 1756

Tiếp tục thực hiện kế hoạch giám sát về thực hiện pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, vừa qua, Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An.


Quang cảnh giám sát tại UBND thành phố Hội An.

Theo thống kê 5 năm qua, thị xã Điện Bàn đã tổ chức tiếp 5.047 lượt công dân (trong đó tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu là 156 lượt); tiếp nhận, giải quyết 147 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Tại Hội An tổ chức tiếp 4.398 lượt công dân (trong đó tiếp công dân định kỳ, đột xuất của người đứng đầu là 354 lượt); tiếp nhận, giải quyết 75 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Nhìn chung, cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các địa phương cơ bản đảm bảo quy định; sau tiếp dân ban hành các thông báo, kết luận và theo dõi việc giải quyết các vụ việc được đa số nhân dân đồng tình.

Tuy nhiên, qua giám sát, các địa phương nêu nhiều kiến nghị, đề xuất liên quan đến bất cập, vướng mắc trong các quy định pháp luật dẫn đến khó khăn trong áp dụng tại cơ sở và là nguyên nhân dẫn đến các vụ việc khiếu nại chậm được giải quyết, kéo dài như: các cơ chế, chính sách quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư mỗi giai đoạn, thời kỳ khác nhau; quy định, quan điểm giữa cơ quan hành chính nhà nước và tòa án về công nhận hạn mức đất ở, đất “thổ cư”, đất ghi ký hiệu chữ “T” chưa thống nhất…

Đáng lưu ý là việc triển khai Luật Tiếp công dân tại cơ sở còn bất cập, khó khăn; nhất là quy định tiếp dân trực tiếp định kỳ 2 ngày/tháng đối với Chủ tịch UBND cấp huyện và 1 ngày/tuần đối với Chủ tịch UBND cấp xã, nhưng không quy định cơ chế ủy quyền trong thực hiện tiếp công dân. Thực tế qua giám sát, hầu hết các địa phương đều phản ánh số ngày tiếp dân trực tiếp bình quân của Chủ tịch UBND các cấp thực hiện chưa đảm bảo theo quy định; có trường hợp Chủ tịch nhiều địa phương ủy quyền tiếp dân cho cấp phó thực hiện.

Khẳng định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, ổn định tình hình an ninh trật tự, qua đó góp phần tạo lập môi trường ổn định cho phát triển kinh tế, xã hội của đất nước cũng như mỗi địa phương; các địa phương kiến nghị cần sửa đổi Luật Tiếp công dân theo hướng Chủ tịch UBND các cấp trực tiếp tiếp công dân tối thiểu 50% theo quy định, ngoài ra có thể ủy quyền cho các đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách theo lĩnh vực công tác được phân công tham gia tiếp công dân nhằm phù hợp, thống nhất với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định có liên quan./.

Tác giả: Thanh Tâm

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website