Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Đoàn ĐBQH tỉnh / Thông tin kỳ họp Quốc hội

A+ | A | A-

Đánh giá đúng thực trạng, dự báo đúng xu hướng là cơ sở quan trọng cho việc hoạch định chủ trương, chính sách đúng

Người đăng: banbientap Ngày đăng: 15:10 | 10/11 Lượt xem: 268

 

Sáng ngày 09.11.2021, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế xã hội năm 2021, định hướng năm 2022. Tham gia góp ý về các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, phục hồi kinh tế xã hội, đại biểu Dương Văn Phước – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam đã đưa ra nhiều khuyến nghị chính sách dưới góc nhìn thể chế.

 
Đại biểu Dương Văn Phước phát biểu tại Hội trường Quốc hội.

Nhận định bối cảnh phục hồi và phát triển nền kinh tế hiện nay có nhiều biến động, đại biểu Dương Văn Phước dành nhiều thời lượng để phát biểu về công tác thống kê, công khai minh bạch thông tin dữ liệu gắn liền với chuyển đổi số. Theo đại biểu, công tác dự báo có vai trò đặc biệt quan trọng; đánh giá đúng thực trạng, dự báo đúng xu hướng là yêu cầu, là tiền đề, là cơ sở cho việc hoạch định chủ trương, chính sách sát đúng, cũng như đảm bảo cho công tác điều hành của Chính phủ được linh hoạt, chuẩn xác. Từ những sai sót rất nhỏ trong khâu thống kê cũng có thể dẫn đến dự báo sai và chính sách sẽ thất bại, nhiều bài học đã được kiểm nghiệm từ thực tế.

Đại biểu chỉ rõ, trong tình hình cấp bách của dịch bệnh vừa qua, có nhiều quyết sách điều hành kinh tế, xã hội của một số bộ, ngành, địa phương còn bất cập, chưa toàn diện; nguyên nhân một phần do nguồn thông tin chưa thật chuẩn xác, nên việc xây dựng, ban hành quyết sách chưa đầy đủ, chưa sâu sát, chưa thật khả thi.

Đại biểu đề nghị Chính phủ cần đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực thống kê, sự độc lập về mặt thể chế của cơ quan thống kê, tăng cường nguồn lực, bổ sung thêm các quyền hạn, trách nhiệm của cá nhân, đơn vị thực hiện việc cung cấp, tính toán, công bố, thẩm định, kiểm tra, giám sát số liệu thống kê. Bên cạnh đó, cần đầu tư thêm nguồn lực để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, phát triển dịch vụ cung cấp thông tin dữ liệu theo hướng có hệ thống, đa chiều, dễ tiếp cận, đáp ứng tiêu chí về chất lượng. Xuất bản thông tin phải là nghĩa vụ pháp lý được Nhà nước kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Nhắc lại bài học lịch sử đầy giá trị về văn hóa làng xã trong ngàn năm đô hộ của phong kiến phương Bắc, trong 2 cuộc kháng chiến, trong xây dựng, đổi mới và khẳng định vị trí, vai trò hết sức quan trọng của chính quyền cấp xã; đại biểu Phước cũng đồng thời bày tỏ sự băn khoăn về địa vị pháp lý, về chế độ làm việc, chế độ lương, hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trong quy định hiện hành chưa tương xứng, chưa động viên thu hút người tài, người tâm huyết. Đại biểu đề nghị Chính phủ sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định 34/2019/NĐ-CP năm 2019 theo hướng bỏ chế định "người hoạt động không chuyên trách"; thay đổi chế độ hỗ trợ bằng chế độ lương, sửa đổi, bổ sung chính sách liên quan, vừa đảm bảo tính công bằng, thu hút người có trình độ, tâm huyết về công tác tại cơ sở, thuận lợi trong việc luân chuyển cán bộ, công chức, phù hợp với giai đoạn phát triển hiện nay. Cần nghiên cứu tinh giản mạnh khâu trung gian (cấp tỉnh, cấp huyện), tập trung tăng cường cán bộ, công chức cho cấp cơ sở để không làm tăng thêm biên chế./.

Tác giả: Văn Phong

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website