Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Chương trình hoạt động HĐND

A+ | A | A-

Phối hợp chuẩn bị chu đáo các nội dung trình HĐND tỉnh

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 10:46 | 10/06 Lượt xem: 20399

Thường trực HĐND tỉnh vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2019, đồng chí Võ Hồng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên Thường trực HĐND, đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan.

 

Xem xét về tiến độ chuẩn bị nội dung trình kỳ họp chuyên đề sẽ tổ chức vào các ngày 18 và 19.6 sắp đến, Thường trực HĐND đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng tiếp tục hoàn thiện nội dung báo cáo về thực trạng phát triển các đô thị Trung Phước, Tắc Pỏ, Tơ Viêng và đề xuất cơ chế hỗ trợ đầu tư phục vụ mục tiêu phát triển đô thị loại V. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và nhóm C trọng điểm thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; tổng hợp hoàn chỉnh báo cáo đề nghị bổ sung danh mục dự án đầu tư công.
 

Tại phiên họp, Thường trực HĐND và UBND tỉnh cũng đã trao đổi và thống nhất một số vấn đề liên quan công tác chuẩn bị nội dung trình kỳ họp giữa năm 2019; theo đó sẽ thực hiện thí điểm việc hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh như đề nghị của UBND tỉnh, trên cơ sở kết quả thực hiện thí điểm và yêu cầu thực tế, khả năng cân đối ngân sách tỉnh, UBND tỉnh tổng hợp, trình HĐND tỉnh quyết định phù hợp; nội dung “Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học đến năm 2025” được chuyển sang chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2019. UBND tỉnh có trách nhiệm rà soát tiến độ chuẩn bị và có văn bản đăng ký nội dung trình kỳ giữa năm.

Ngoài các nội dung thường lệ, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh các báo cáo (i) tiến độ, kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (ii) tiến độ và kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác tuyển sinh, đào tạo, sử dụng kinh phí đào tạo của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc tỉnh quản lý theo nhiệm vụ đã được HĐND tỉnh giao tại các Nghị quyết 21, 22 năm 2018. Công an tỉnh sẽ báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh về các nội dung: lộ trình thực hiện việc đưa công an chính quy về các xã; tình hình và kết quả thực hiện các quy định pháp luật, nghị quyết của HĐND tỉnh về chế độ, chính sách đối với Phó Trưởng công an xã, Công an viên ở xã và ở thôn, Ban bảo vệ dân phố ở các phường, thị trấn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh nội dung: tình hình và kết quả thực hiện các quy định pháp luật, nghị quyết của HĐND tỉnh về chế độ, chính sách đối với Xã đội phó, dân quân thường trực cấp xã, thôn/khối đội trưởng.

Tác giả: Thanh Hiền

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website