Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

HĐND / Chương trình hoạt động HĐND

A+ | A | A-

Đánh giá tình hình thực hiện chính sách đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 14:32 | 24/06 Lượt xem: 3190

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh vừa tổ chức hội nghị tham vấn về tác động cơ chế, chính sách của trung ương, HĐND tỉnh đến hiệu quả phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

 

Tham dự hội nghị có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND một số huyện, thị xã, thành phố và đại diện một số HTX tiêu biểu trên địa bàn.
 

Ý kiến thảo luận tại hội nghị tập trung nêu thực trạng hoạt động của tổ hợp tác, HTX; các hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về công tác tuyên truyền chính sách; kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tư vấn; công tác đào tạo tập huấn; việc tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động, xếp loại chất lượng hoạt động HTX; việc tham mưu bố trí nguồn lực; việc phân công, bố trí nhân sự làm công tác quản lý HTX; công tác quản lý quỹ đất HTX...Những hạn chế, yếu kém từ nội tại các HTX về tổ chức bộ máy, phương thức lãnh đạo điều hành, việc tiếp cận cơ chế chính sách, khả năng thích ứng biến động thị trường, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật...

Đặc biệt, hội nghị tập trung phân tích, thảo luận những điểm chưa phù hợp của các cơ chế chính sách về điều kiện, đối tượng, mức hỗ trợ của một số chính sách như: Đối tượng hỗ trợ chính sách thu hút còn hạn chế, chưa có cơ chế quy hoạch, cân nhắc bố trí vị trí cao hơn đối với cán bộ HTX hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mức hỗ trợ thu hút còn thấp.., chính sách hỗ trợ hạ tầng có sự trùng lắp giữa chính sách trung ương và tỉnh về đối tượng, nội dung hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ khác nhau và giao nhiều đầu mối tham mưu, gây lúng túng trong triển khai thực hiện; chính sách tín dụng vướng về hình thức cho vay, điều kiện cho vay về cơ chế thế chấp và bảo lãnh tín dụng nên số HTX thụ hưởng chính sách chưa nhiều.

Tác giả: Ái Phiên

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website