Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

HĐND / Chương trình hoạt động HĐND

A+ | A | A-

Kiến nghị sửa đổi các quy định về Quỹ Phòng, chống thiên tai

Người đăng: Administrator Account Ngày đăng: 17:00 | 18/09 Lượt xem: 20227

Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Nam (Quỹ PCTT) được thành lập trên cơ sở hướng dẫn của Chính phủ tại Nghị định 94/2014/NĐ-CP và hoạt động từ năm 2016 (thay Quỹ Phòng lụt bão trước đây). Sau hơn 03 năm hoạt động, nhiều bất cập trong thu, quản lý và sử dụng khiến loại Quỹ này chưa thực sự phát huy hiệu quả.

Thất thu đối với các tổ chức kinh tế hoạch toán độc lập

Tổng hợp số liệu 03 năm (2016 – 2018) toàn tỉnh thu được hơn 23.830 triệu đồng, tuy nhiên vẫn có 02/18 huyện chưa tổ chức thu khoản Quỹ này (Núi Thành, Nông Sơn), nhiều huyện có tình trạng một số xã không triển khai thu. So với chỉ tiêu đề ra và quy định, số thu nêu trên vẫn đạt khá thấp, cụ thể: năm 2016 chỉ thu được 5 tỷ trên chỉ tiêu 12,4 tỷ (42%), các năm 2017, 2018 số thu có khá hơn nhưng cũng chỉ 65 – 70% kế hoạch. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, từ việc xác định chỉ tiêu thu chưa phù hợp đến việc thiếu kiên quyết trong hành thu.

Theo quy trình, việc lập kế hoạch để giao chỉ tiêu thu loại quỹ này được tiến hành từ cơ sở, cấp xã lập kế hoạch gửi cấp huyện, huyện lập kế hoạch gửi tỉnh và tỉnh giao chỉ tiêu thực hiện về huyện, xã. Tuy nhiên, trong thực tế lại có tình trạng lập kế hoạch không sát thực tế và thiếu biện pháp thực hiện kế hoạch, chỉ tiêu thu. Bên cạnh đó, để đảm bảo chế tài trong tổ chức thu Quỹ PCTT, Điều 11 Nghị định 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ đã quy định việc xử phạt hành vi vi phạm về đóng góp Quỹ PCTT với mức phạt lên đến 50 triệu đồng đối với các hành vi đóng thiếu, chậm đóng, không đóng Quỹ nhưng thực tế nhiều địa phương vẫn chưa cập nhật và tổ chức thực hiện. Toàn tỉnh chưa có đơn vị nào bị xử phạt vi phạm hành chính vì hành vi không đóng Quỹ PCTT. Đây cũng là một nguyên nhân khiến số thu Quỹ này đạt thấp.

Tổ chức kinh tế hạch toán độc lập là đối tượng có nghĩa vụ đóng góp Quỹ PCTT với mức hai phần vạn (2/10.000) tổng giá trị tài sản, tối thiểu là 500.000 đồng và tối đa 100 triệu đồng nhưng thực tế hầu hết các địa phương chưa thu được từ nhóm đối tượng này ởi việc xác định giá trị tài sản để xác định mức thu còn khá lúng túng. Tại nhiều nơi, chỉ tiến hành thu Quỹ PCTT đối với các Hợp tác xã với mức 500.000 đồng/năm trong khi số doanh nghiệp thuộc diện phải nộp là rất lớn, vừa thất thu vừa thiếu công bằng giữa các đơn vị có nghĩa vụ nộp Quỹ PCTT.

Thu chưa gắn với chi

4.195 triệu đồng là tổng chi khoản Quỹ này trong 03 năm trên toàn tỉnh, chiếm 17,6% so với số thu. Đây là con số khá khiêm tốn nếu so sánh với nhu cầu kinh phí thực hiện hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai hay hỗ trợ các hoạt động ứng phó thiên tai. Ghi nhận thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, mặc dù là khoản đóng góp bắt buộc nhưng người dân ít tích cực trong việc thực hiện nghĩa vụ so với các loại quỹ tự nguyện khác, bởi chưa thấy được hiệu quả sử dụng nguồn quỹ.

Bất cập này xuất phát từ quy định về thẩm quyền sử dụng Quỹ, chỉ có Chủ tịch UBND cấp tỉnh mới được quyền quyết định, sử dụng kinh phí Quỹ PCTT trên quy mô toàn tỉnh, chưa gắn trực tiếp với địa bàn thu nên việc người dân chưa thấy được hiệu quả sử dụng của Quỹ là điều dễ hiểu. Nhiều trường hợp bị thiệt hại do thiên tai nhưng để được hỗ trợ địa phương phải lập đề xuất gửi huyện, huyện tổng hợp gửi tỉnh thẩm định với quy trình, thủ tục khá phức tạp, mất tính chủ động, kịp thời trong sử dụng và phần nào làm hạn chế khả năng huy động Quỹ. Cùng mục đích hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai còn tồn tại Quỹ cứu trợ thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng (thành lập từ năm 2013) huy động đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện tạo nguồn hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn dẫn đến trùng lắp và giảm hiệu quả hoạt động Quỹ PCTT.

Cạnh đó, nhiều cấp, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thu Quỹ PCTT nhưng chỉ có cấp xã được trích chi thù lao và chi phí hành chính liên quan thu Quỹ PCTT (không quá 5% số thu thực tế) nên việc tổ chức thu chưa triệt để.

Kiến nghị sửa đổi quy định về Quỹ PCTT

Để phát huy hiệu quả hoạt động của Quỹ PCTT, đảm bảo vai trò là nguồn lực quan trọng để cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả, ứng phó, phòng ngừa thiên tai, Chính phủ cần xem xét sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ theo hướng: bổ sung quy định về kinh phí chi cho công tác thu, quản lý Quỹ PCTT ở cấp huyện; quy định tỷ lệ trích lại và giao thẩm quyền cho chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã sử dụng Quỹ PCTT để hỗ trợ (theo mức độ thiệt hại và nguồn kinh phí được trích lại) đảm bảo tính chủ động, kịp thời trong sử dụng Quỹ; bổ sung quy định về vai trò, trách nhiệm của ngành thuế và cơ quan Bảo hiểm xã hội trong công tác lập kế hoạch và đối chiếu kiểm tra kết quả thu Quỹ PCTT của các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập.

Ngoài ra, cần tiến hành rà soát, xem xét hiệu quả hoạt động các loại quỹ, khoản đóng góp tự nguyện khác có tính chất tương đồng, cùng mục đích ý nghĩa với Quỹ PCTT để thống nhất đầu mối quản lý, tránh tình trạng huy động tràn lan, tăng gánh nặng đối với người dân. 

Tác giả: Thanh Hiền

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website