Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

HĐND / Chương trình hoạt động HĐND

A+ | A | A-

Khảo sát việc thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh về tổ chức, bộ máy cán bộ cơ sở

Người đăng: banbientap Ngày đăng: 11:44 | 07/02 Lượt xem: 22703

Ban Pháp chế HĐND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 07, ngày 07.02.2020 về khảo sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố, tổ chức và hoạt động của Công an xã theo lộ trình bố trí công an chính quy trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban sẽ tổ chức khảo sát, đánh giá các nội dung về: (i) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 43, ngày 06.12.2018 và Nghị quyết số 12, ngày 03.10.2019 của HĐND tỉnh. (ii) Tình hình tổ chức triển khai các Nghị quyết (phổ biến, tuyên truyền, ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện); công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện Nghị quyết. (iii) Tiến độ, kết quả bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. (iv) Tổ chức và hoạt động của Công an xã theo lộ trình bố trí công an chính quy.

Việc khảo sát về các nội dung trên nhằm kịp thời nắm bắt tình hình triển khai, kết quả thực hiện và các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng thời là cơ sở để kiến nghị HĐND tỉnh ban hành quy định hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố phù hợp thực tiễn và quy định tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo kế hoạch, Đoàn khảo sát sẽ làm việc với 02 đơn vị hành chính cấp xã tại các huyện Quế Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Nam Trà My, Thăng Bình, Hội An và khảo sát qua văn bản đối với các đơn vị còn lại; hoàn thành việc khảo sát và báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh trong tháng 03.2020.

Tác giả: Thanh Thanh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website