Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

HĐND / Chương trình hoạt động HĐND

A+ | A | A-

Chương trình công tác năm 2020 – phù hợp bối cảnh thực hiện nhiệm vụ chính trị

Người đăng: banbientap Ngày đăng: 7:40 | 12/02 Lượt xem: 24708

Năm 2020 - năm thứ 5 của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, nhất là Đại hội Đảng các cấp. Do vậy, chương trình công tác năm 2020 đã được xây dựng phù hợp bối cảnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường tổ chức các phiên họp giải trình

So với các năm trước, trong năm 2020 hình thức giám sát thông qua việc tổ chức các phiên họp giải trình sẽ được Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thường xuyên hơn với các nội dung về chấp hành pháp luật về đầu tư công; các vấn đề liên quan kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2019; việc thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo các năm 2019, 2020; công tác xây dựng chính quyền, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy; chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất tại các dự án cho thuê đất, giao đất, các dự án gia hạn thời hạn sử dụng đất, tiến độ và kết quả thực hiện các dự án cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác quản lý và thực hiện quy hoạch đô thị.


 
 Các vị đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX

Theo đánh giá, các nội dung chọn tổ chức phiên họp giải trình là các vấn đề có tác động quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và giám sát thông qua việc tổ chức phiên họp giải trình là một hình thức làm rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước. Đây cũng là cách thức đánh giá lại việc tổ chức và thực hiện các kiến nghị sau giám sát chuyên đề của các chủ thể thuộc HĐND tỉnh các năm trước.

Tập trung khảo sát theo chuyên đề

Thay vì tổ chức giám sát chuyên đề như mọi năm, chương trình công tác năm 2020 của các ban HĐND tỉnh tập trung tổ chức khảo sát theo chuyên đề đối với các nội dung được cử tri và nhân dân quan tâm. Bên cạnh đó, khảo sát, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh cũng là một nội dung quan trọng trong chương trình công tác.

Có thể điểm qua một số nội dung dự kiến khảo sát chuyên đề trong năm 2020 như: việc triển khai thực hiện các Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; tiến độ triển khai một số dự án đầu tư công, công trình đầu tư chào mừng Đại hội Đảng các cấp; kết quả thực hiện một số đề tài khoa học ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống (Ban Kinh tế - Ngân sách). Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND về quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên, Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi; chính sách hỗ trợ bố trí, sắp xếp dân cư (Ban Dân tộc).

Trên lĩnh vực pháp chế, nội dung khảo sát chủ yếu tập trung đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư. Bên cạnh đó, Ban Pháp chế còn tổ chức khảo sát về hoạt động của Công an xã theo lộ trình bố trí Công an chính quy; tổ chức và hoạt động của các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp; việc giải quyết một số vụ việc nổi cộm theo đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

Trên lĩnh vực xã hội, Ban Văn hóa – Xã hội sẽ khảo sát, đánh giá về tình hình thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2017 – 2021 (Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND); chính sách cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và bảo trợ xã hội (Nghị quyết 49/2018/NQ-HĐND); cơ chế khuyến khích bảo tồn và phát triển một số cây dược liệu giai đoạn 2016 – 2020 (Nghị quyết 202/2016/NQ-HĐND).

Chú trọng đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết

Ngoài việc theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành trong nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua hoạt động động khảo sát của các ban HĐND như đã đề cập ở phần trên. Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh – một cách thức kiểm chứng chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND trong nhiệm kỳ.

Việc đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND vừa là khâu bắt buộc trong quy trình xây dựng chính sách, cũng vừa là hoạt động cần được tiến hành thường xuyên nhằm kịp thời nắm bắt những kết quả, khó khăn, vướng mắc để kiến nghị HĐND tỉnh định hướng việc ban hành các cơ chế, chính sách giai đoạn 2021-2025 phù hợp tình hình thực tiễn với mục tiêu chung là xây dựng HĐND tỉnh ngày càng làm tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.Tác giả: Thanh Hiền

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website