Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Chương trình hoạt động HĐND

A+ | A | A-

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 16:02 | 08/04 Lượt xem: 381

Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa X sẽ xem xét, quyết định nội dung Quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Tờ trình số 1876/TTr-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh). Để chuẩn bị cho công tác thẩm tra trình kỳ họp, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, do đồng chí Trần Thị Bích Thu - Trưởng ban chủ trì.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội – cơ quan chủ trì soạn thảo đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về nội dung trên. Việc ban hành nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh nhằm đảm bảo thực hiện đúng chủ trương, chính sách và các quy định mới của Chính phủ trong thực hiện chính sách ưu đãi cho người có công, chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 và chuẩn mức sống trung bình của quốc gia theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP.

 
Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Tại buổi làm việc, đa số các đại biểu tham dự cơ bản thống nhất nội dung trình. Qua thảo luận, có một số vấn đề cần trao đổi, làm rõ về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, chính sách hỗ trợ và kinh phí thực hiện. Theo đó, một số ý kiến đề nghị xem xét bổ sung đối tượng áp dụng là người có công thuộc hộ cận nghèo có mức sống dưới ngưỡng trên của mức sống trung bình theo từng khu vực; đối tượng theo khoản 8, Điều 5, Nghị định 20/2021/NĐ-CP đối với người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng; xem xét bổ sung nguồn kinh phí thực hiện khi thêm đối tượng áp dụng tại nghị quyết này,…

Trưởng ban Văn hóa – Xã hội bà Trần Thị Bích Thu đánh giá cao việc chuẩn bị nội dung của cơ quan tham mưu. Đồng thời, đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu tiếp thu ý kiến góp ý của đại biểu, hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết. Ngoài ra, để có cơ sở cho Ban thẩm tra, đề nghị Sở cung cấp số lượng các đối tượng là người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng và các đối tượng người có công thuộc hộ cận nghèo dưới ngưỡng trên của mức sống trung bình từng khu vực.

Tác giả: Mỹ Ánh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website