Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Chương trình hoạt động HĐND

A+ | A | A-

Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 9:11 | 12/04 Lượt xem: 509

Vừa qua, Ban Dân tộc HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nội dung đề án trình kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh, khóa X; đồng thời nghe Sở báo cáo về thực trạng đầu tư, thu hút đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh giai đoạn 2016 - 2021 theo Kế hoạch 09 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh. Ông Đinh Văn Hươm - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.


Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về cơ chế khuyến khích, bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2025, nêu lên những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời, trình bày đề án quy định cơ chế khuyến khích, bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 thay thế Nghị quyết số 41, trong đó tập trung báo cáo các nội dung cơ chế hỗ trợ bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh và các cây dược liệu khác, nguồn kinh phí thực hiện và khả năng cân đối ngân sách trong giai đoạn triển khai đề án… 

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và PTNT cũng đã báo cáo thực trạng đầu tư, thu hút đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh: Trong giai đoạn 2016 - 2020, bằng nguồn vốn lồng ghép từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đóng góp của địa phương, trên địa bàn 9 huyện miền núi đã đầu tư xây dựng, nâng cấp sửa chữa, mở rộng 105 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung với tổng mức đầu tư  là 132.448 triệu đồng; thực hiện đầu tư đường ống đấu nối từ công trình nước sinh hoạt tập trung có sẵn vào hộ dân, mua vật liệu trữ nước, mức hỗ trợ không quá 1,5 triệu đồng/hộ cho các hộ thực hiện sắp xếp bố trí dân cư theo Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND. Theo đánh giá của Sở, các công trình hầu hết là công trình cấp nước tự chảy, nhỏ lẻ, công nghệ đơn giản, thô sơ, thường xuyên bị vỡ đường ống do mưa lũ, sạt lở đất gây ra; nguồn vốn đầu tư còn dàn trải, lồng ghép vốn của các chương trình, dự án hiệu quả chưa cao; công tác quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng  không được thực hiện thường xuyên; tình hình thu hút đầu tư đối với miền núi thực tế rất khó khăn… 

Tại buổi làm việc, đa số các đại biểu thống nhất với nội dung đề án quy định cơ chế khuyến khích, bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025, có ý kiến đề nghị không đưa đối tượng doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hưởng cơ chế hỗ trợ bảo tồn và phát triển cây dược liệu khác vào trong đề án vì đã được hưởng cơ chế hỗ trợ tại Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND, có ý kiến đề nghị sở phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi bổ sung, chuyển nguồn kinh phí dự kiến bố trí cho Nghị quyết hỗ trợ trồng cây lấy gỗ làm nhà sang để bố trí cho Nghị quyết này sau khi ban hành vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025… Đối với nội dung liên quan đến giám sát chuyên đề về nước sinh hoạt ở khu vực miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số, một số đại biểu đề nghị trong thời gian tới cần tăng cường sự phối hợp giữa các Sở, ban, ngành các địa phương trong đầu tư các công trình cấp nước sinh hoạt cho khu vực miền núi; lồng ghép các nguồn vốn từ Trung ương đến địa phương và sự đóng góp của người dân để phát huy hiệu quả công tác đầu tư và quản lý sau đầu tư….

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đinh Văn Hươm đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đề án trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X và báo cáo các nội dung theo yêu cầu của Ban Dân tộc HĐND tỉnh. Tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu, xem xét thẩm tra nội dung đề án quy định cơ chế khuyến khích, bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế trình kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa X; đồng thời, đề nghị Sở hoàn chỉnh báo cáo về thực trạng đầu tư, thu hút đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh giai đoạn 2016 - 2021, đề xuất các giải pháp cụ thể đối với công tác đầu tư, thu hút đầu tư, quản lý vận hành đối với cấp nước sinh hoạt miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

Tác giả: Phan Hà

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website