Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Chương trình hoạt động HĐND

A+ | A | A-

Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thông qua báo cáo trình kỳ họp thứ bảy

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 16:22 | 14/04 Lượt xem: 278

Chiều ngày 13.4, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đinh Văn Hươm chủ trì cuộc họp Ban để thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa X. Tham dự có ông Nguyễn Công Thanh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, thành viên Ban Dân tộc, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.


Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến đối với 02 nội dung: (1) Quy định cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022 - 2025; (2) Quy định mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn tại các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn và Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

Đa số các đại biểu cơ bản thống nhất với sự cần thiết và các nội dung Ban Dân tộc thẩm tra trình tại kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa X. Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến góp ý cụ thể như: (1) Đối với quy định mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn tại các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116 và 105 của Chính phủ: Một số đại biểu đề nghị điều chỉnh lại tiêu đề nghị quyết, chỉnh sửa câu từ, bố cục và mức hỗ trợ phù hợp với quy định tại Nghị định số 116 và 105…; (2) Đối với quy định cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022 - 2025: Một số đại biểu đề nghị không đưa vào cơ chế hỗ trợ phát triển mới đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã vì các đối tượng này đã được hưởng cơ chế hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Theo đó, không đưa doanh nghiệp vào đối tượng áp dụng cơ chế; xem xét điều chuyển nguồn vốn đầu tư (15 tỷ) từ nguồn kinh phí dự kiến bố trí cho Nghị quyết hỗ trợ trồng cây lấy gỗ làm nhà sang trong kỳ họp này để có cơ sở ban hành Nghị quyết; đồng thời đề nghị UBND tỉnh trong đầu tư, hỗ trợ trồng dược liệu cần hỗ trợ vùng nguyên liệu tập trung phù hợp với quy hoạch của tỉnh, quy hoạch của trung ương…ngoài ra điều chỉnh về câu chữ, bố cục, kỹ thuật trình bày dự thảo nghị quyết đảm bảo theo quy định hiện hành…

Phát biểu kết thúc cuộc họp, ông Đinh Văn Hươm - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã làm rõ một số nội dung liên quan; đồng thời tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp để xem xét chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện báo cáo đảm bảo chất lượng, kịp thời trình kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa X theo đúng quy định.

Tác giả: Phan Hà

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website