Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Chương trình hoạt động HĐND

A+ | A | A-

Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với các các đơn vị có liên quan về nội dung trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 16:10 | 20/09 Lượt xem: 791

Ngày 19/9/2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức làm việc với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ nghe báo cáo về nội dung liên quan Quy định mức hỗ trợ thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh dự kiến trình tại kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khoá X.
 
Phát biểu thảo luận tại buổi làm việc, đa số các ý kiến cơ bản thống nhất chủ trương cần có cơ chế hỗ trợ về chi phí thông tin liên lạc, văn phòng phẩm, công tác phí lưu động,… cho thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và những người trực tiếp làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư trên địa bàn tỉnh; tuy nhiên, việc chi trả chế độ hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng cần công bằng, phù hợp với tình hình thực tiễn và đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.


Quang cảnh buổi làm việc

Trên cơ sở các ý kiến tham gia của đại biểu tham dự cuộc họp, đồng chí Hà Đức Tiến đề nghị Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh phân định rõ thẩm quyền của HĐND tỉnh, UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLI-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của hội đồng thẩm định giá đất; tham mưu báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND, làm rõ tác động tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từ sau khi ban hành Nghị quyết đến nay; nêu rõ căn cứ pháp lý, yêu cầu thực tiễn,… làm cơ sở đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND cho phù hợp.

Tác giả: Xuân Quý

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:Liên kết web

select

Liên kết Website