Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Chương trình hoạt động HĐND

A+ | A | A-

Làm việc với Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch về các nội dung trình kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khoá X

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 8:00 | 23/09 Lượt xem: 552

Để chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khoá X, vừa qua, đồng chí Nguyễn Công Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì làm việc với Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch về 3 nội dung, gồm: (1) Quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước; (2) Khai thác và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2030; (3) Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Quảng Nam. Cùng tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Ủy viên các Ban: Văn hoá – Xã hội, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.


Quanh cảnh buổi làm việc

Phát biểu thảo luận tại buổi làm việc, đa số ý kiến cơ bản thống nhất đối với các mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước do Văn hoá Thể thao và Du lịch tham mưu theo mức tối đa quy định tại Thông tư số 67/2019/TT-BTC ngày 23/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước.

Đối với đề án khai thác và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2030, đây là nội dung có nhiều ý kiến, theo đó, đa số đại biểu đều phân vân về mức hỗ trợ cho việc sữa chữa cơ sở vật chất nhà văn hoá – khu thể thao thôn, tổ dân phố; nhiều đại biểu quan tâm cũng quan tâm cho ý kiến về tỷ lệ đối ứng, có đại biểu cho rằng nên phân thành hai khu vực, theo đó  đề xuất ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% 09 huyện khu vực miền núi và 70% các huyện, thị xã, thành phố thuộc khu vực đồng bằng; có đại biểu đề xuất nên phân thành 03 khu vực (03 huyện miền núi thấp thì ngân sách tỉnh hỗ trợ 90%, ngân sách huyện 10%)…Ngoài ra, công tác quản lý các nhà văn hoá thôn và phát huy hiệu quả của các thiết chế văn hoá cũng được nhiều đại biểu quan tâm, thảo luận…

 Đối với đề án chính sách về thu hút, đãi ngộ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Quảng Nam, có ý kiến bày tỏ boăn khăn về tính cấp thiết trong việc ban hành chính sách thu hút, đãi ngộ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao so với lĩnh vực khác, sự phù hợp về đối tượng thụ hưởng chính sách, phương thức thực hiện nên theo hình thức hỗ trợ 01 lần hay theo từng tháng…, ngoài ra, các đại biểu đặc biệt quan tâm cần quy định chặt chẽ, công khai minh bạch về nội dung nguyên tắc hỗ trợ để đối tượng được hỗ trợ xác định rõ tư tưởng, yên tâm, phấn đấu nỗ lực cống hiến hết mình cho thể thao tỉnh nhà.

Phát biểu kết luận các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch HDND tỉnh đề nghị lãnh đạo Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu, khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo, đề án trình, kịp thời trình kỳ họp đảm bảo theo đúng thời gian quy định./.

Tác giả: Hải Yến

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:Liên kết web

select

Liên kết Website