Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

HĐND / Hoạt động giám sát HĐND

A+ | A | A-

Còn 3.075 biên chế viên chức chưa sử dụng

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 8:40 | 13/06 Lượt xem: 7769

Ngày 5.6, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Sở Nội vụ về tình hình chấp hành chính sách, pháp luật trong tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2019. Bà Đặng Thị Minh Nguyệt – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc. Ông Võ Hồng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự buổi làm việc.

 

Giai đoạn 2016-2019, Sở Nội vụ đã thực hiện công tác quản lý, sử dụng biên chế trên địa bàn tỉnh đảm bảo quy định hiện hành; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh giao biên chế công chức, tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập hằng năm; thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy theo Nghị quyết 18-NQ/TW,  Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm các cơ quan hành chính…
 

Công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng công chức, viên chức được thực hiện đảm bảo. Giai đoạn 2016-2019 đã tuyển dụng 193 công chức vào làm việc trong các quan hành chính cấp tỉnh, huyện; 5.599 viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập; xét chuyển 61 viên chức thành công chức; xét chuyển 17 cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện; 18 huyện, thị xã, thành phố và 15 cơ quan thuộc tỉnh đã thực hiện hợp nhất, sáp nhập các đơn vị trực thuộc theo quy định; tinh giản 1.482 biên chế (1429 trường hợp hưởng chính sách về hưu trước tuổi; 53 trường hợp hưởng chính sách thôi việc ngay); giai đoạn 2016-2018 có 63.998 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa chức danh, vị trí việc làm. Đặc biệt, thời gian qua sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý biên chế công chức, viên chức.

          Công tác xét chọn, tuyển dụng, quản lý sử dụng học viên theo Đề án 500 của tỉnh (Đề án tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2016), Đề án 500 của Trung ương (Thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020), Dự án 600 của Trung ương (Thí điểm tuyển chọn 600 tri thức trẻ ưu tú, có trình độ Đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch xã thuộc 62 huyện nghèo) được quan tâm thực hiện. Đến nay, Đề án 500 của tỉnh có 519 học viên, Đề án 500 của Trung ương có 14 học viên, Dự án 600 của Trung ương có 30, hầu hết các học viên được bố trí, sử dụng, phát huy được chuyên môn nghiệp vụ, đóng góp tích vào sự phát triển chung tại địa phương.

          Bên cạnh kết quả đạt được thì một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh bố trí, sử dụng biên chế chưa hiệu quả, trong đó công chức hiện còn 472 biên chế chưa sử dụng, viên chức còn 3.075 biên chế chưa sử dụng, số lượng hợp đồng chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị khá nhiều; công tác tuyển dụng công chức, viên chức chưa kịp thời để bố trí vào các vị trí việc làm; nhiều cơ quan, đơn vị sắp xếp tổ chức bộ máy, tuy nhiên sau sắp xếp chưa tinh giảm được biên chế theo quy định …

          Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đánh giá cao kết quả thực hiện công tác quản lý, sử dụng biên chế trên địa bàn tỉnh và ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Sở Nội vụ. Đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục tham mưu, thực hiện quản lý, sử dụng biên chế theo quy định; tăng cường kiểm tra việc thực hiện Đề án vị trí việc làm tại các cơ quan hành chính; tập trung hoàn thành việc xây dựng đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập; tham mưu UBND tỉnh tổ chức thi tuyển công chức, viên chức kịp thời; tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế, trong đó tăng cường sắp xếp bên trong nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tinh giản biên chế; thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế; rà soát nhu cầu biên chế trong thời gian đến để đề nghị cấp có thẩm quyền giao đảm bảo nhằm sử dụng biên chế hiệu quả./.

Tác giả: Ánh Minh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website