Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

HĐND / Hoạt động giám sát HĐND

A+ | A | A-

Các quỹ huy động trong dân: Tự nguyện hay miễn cưỡng

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 10:07 | 16/09 Lượt xem: 12514

Những năm qua, các nguồn quỹ được hình thành từ sự huy động, đóng góp của người dân, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã góp phần thực hiện tốt các chính sách đền ơn, đáp nghĩa, an sinh xã hội, hỗ trợ đối tượng có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, quá trình vận động ủng hộ, quản lý và sử dụng các nguồn quỹ còn nhiều bất cập, hạn chế.

Quy định về tổ chức, hoạt động của các loại quỹ

 

Hằng năm, tổ chức công đoàn, mặt trận, đoàn thể các cấp và chính quyền cơ sở phát động người dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CB, CC, VC – NLĐ) trong các cơ quan tổ chức, hội, đoàn thể và doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh tham gia đóng góp xây dựng các nguồn quỹ, các cuộc vận động như: Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ nhân đạo… Trong số các loại quỹ này, chỉ riêng Quỹ phòng chống thiên tai được Chính phủ quy định cụ thể về đối tượng đóng góp, được miễn, giảm, tạm hoãn và mức đóng góp tại Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014, các quỹ còn lại chủ yếu hình thành theo quy định của ngành, thực tế của địa phương, có phạm vi điều chỉnh đặc thù nên mang tính vận động ủng hộ, đóng góp tự nguyện.
 
Tổ đại biểu số 6 HĐND tỉnh giám sát tình hình thu các loại quỹ trong dân tại huyện Nam Trà My.

Nhiều bất cập trong tổ chức, hoạt động các loại quỹ

Để xem xét, đánh giá việc chấp hành pháp pháp luật trong công tác thu, quản lý, sử dụng các loại quỹ huy động từ sự đóng góp của người dân, vừa qua Thường trực HĐND tỉnh đã giao cho các tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức giám sát tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Kết quả cho thấy số lượng các quỹ vận động, đóng góp được hình thành khá nhiều (huyện Nam Trà My là địa phương khó khăn nhưng có đến 9 loại quỹ), trong khi đó người dân còn phải đóng góp thông qua việc hiến tặng đất đai, tài sản, ngày công lao động, vật chất… để thực hiện các dự án, công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn.

Quy mô các loại quỹ không lớn, kết quả huy động hằng năm đạt thấp, một số quỹ có sự trùng lắp về đối tượng thu, chồng chéo, tương đồng về nhiệm vụ chi, đối tượng hỗ trợ như Quỹ vì người nghèo, Quỹ tết vì người nghèo, Quỹ nhân đạo, Quỹ hủ gạo tình thương… Đối với các địa phương miền núi đời sống người dân còn nhiều khó khăn, phần lớn thuộc diện bảo trợ xã hội, gia đình chính sách nên được miễn, giảm đóng góp các loại quỹ, trong khi đó số lượng doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn ít và thường xuyên biến động về số lượng lao động nên kết quả huy động các loại quỹ đạt thấp, không đáp ứng so với nhu cầu sử dụng, số lượng đối tượng cần hỗ trợ nhiều.

Ngoài ra, mục tiêu của các quỹ huy động từ sự đóng góp của người dân, người lao động là dựa trên tinh thần tự nguyện, không bắt buộc, tuy nhiên có địa phương, đơn vị lại ấn định mức thu cụ thể, giao chỉ tiêu huy động, gắn với thi đua dẫn đến kết quả thực hiện không đạt kế hoạch, có sự chênh lệch giữa các địa phương, ảnh hưởng đến tâm lý so bì trong nhân dân.

Đóng góp xây dựng các nguồn quỹ, các cuộc vận động nhằm huy động sự quan tâm, ủng hộ trong mọi cấp, mọi ngành, mọi giới, mọi tầng lớp nhân dân toàn xã hội để tập trung nguồn lực cùng với nhà nước, cộng đồng thực hiện các công trình, dự án, phần việc mang tính xã hội, nhân văn. Song, nếu vận động đóng góp trong nhân dân; huy động “sức dân” không phù hợp, hoặc huy động “quá sức” sẽ tạo dư luận không tốt.

Do vậy, để nâng cao hiệu quả của việc huy động, quản lý và sử dụng các loại quỹ cần phải quy định khu pháp lý chung để thống nhất, đồng bộ trên toàn tỉnh, xem xét tính hợp lý, tính khả thi và điều kiện kinh tế - xã hội, đời sống, thu nhập của từng vùng miền, địa phương để kêu gọi, vận động cho phù hợp; bãi bỏ các loại quỹ thành lập trái quy định, không đúng thẩm quyền, sáp nhập, thu gọn đầu mối đối với các quỹ có quy mô nhỏ, chồng chéo về đối tượng vận động, tương đồng đối tượng thụ hưởng, trùng lắp về nhiệm vụ chi; thực hiện việc công khai các nguồn thu và nội dung chi, tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của từng loại quỹ để người dân hiểu, đồng tình, tự nguyện ủng hộ.


Tác giả: Thanh Bình

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website