Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

HĐND / Hoạt động giám sát HĐND

A+ | A | A-

Đề nghị đặt tên, điều chỉnh giới hạn một số đường trên địa bàn tỉnh

Người đăng: banbientap Ngày đăng: 13:57 | 29/06 Lượt xem: 303

Thường trực HĐND tỉnh vừa có buổi làm việc với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch về các nội dung trình kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh, khóa IX. Ông Nguyễn Hoàng Minh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch báo cáo các nội dung: Đề án xác lập ngân hàng tên đường và công trình công cộng tỉnh Quảng Nam; Đề án đặt tên, điều chỉnh giới hạn một số đường tại thành phố Hội an, thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên), thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình) và thị trấn Prao (huyện Đông Giang); Tình hình thực hiện chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức tạm giao năm 2020; Báo cáo tổng kết, đánh giá Nghị quyết 105/2008/NQ-HĐND ngày 29/4/2008 về phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, tầm nhìn 2020; Nghị quyết 145/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 về quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến 2015, định hướng 2020.

 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát một số tuyến đường tại thị trấn Prao (huyện Đông Giang)

Tham gia thảo luận, các đại biểu trao đổi một số nội dung xoay quanh vấn đề giao và sử dụng biên chế của Sở: việc thẩm định đề án vị trí việc làm để giao biên chế dựa trên cơ sở biên chế được giao chưa căn cứ chức năng nhiệm vụ cụ thể, biên chế công chức vẫn chưa được sử dụng hết mới có 57/69 biên chế được giao, vẫn còn sử dụng hợp đồng chuyên môn (15 hợp đồng), biên chế sự nghiệp còn hợp đồng (113 trường hợp). Việc lựa chọn tên các danh nhân lịch sử, các địa danh đưa vào quỹ tên đường còn có nhiều ý kiến khác nhau, có một số ý kiến đề nghị xem xét lại thẩm quyền đối với việc xác lập ngân hàng quỹ tên đường. Việc đặt tên, điều chỉnh giới hạn một số tuyến đường tại các địa phương trên địa bàn tỉnh được đa số các đại biểu thống nhất, tuy nhiên một số đại biểu có ý kiến đối với các tuyến đường được đầu tư chưa hoàn thiện và đề nghị cần hoàn chỉnh về hạ tầng và đưa vào sử dụng ổn định trình HĐND tỉnh đặt tên trong các kỳ họp sau. Ngoài ra, một số đại biểu đề nghị xây dựng đề án quy hoạch tổng thể cho du lịch của tỉnh giai đoạn 2020 -2025 để có căn cứ ban hành cơ chế chính sách phát triển du lịch…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Minh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của đơn vị trong việc xây dựng các dự thảo đề án và các báo cáo theo yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, đề nghị tiếp tục rà soát lại quỹ tên đường và giao cho Hội đồng tư vấn nghiên cứu xác lập ngân hàng tên; đồng thời, nghiên cứu tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu tại cuộc họp, sớm hoàn thiện các đề án để các ban HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra theo quy định.

Tác giả: Mạnh Hà

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website