Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

HĐND / Hoạt động giám sát HĐND

A+ | A | A-

Đề nghị giao biên chế 2020 như số đã tạm giao

Người đăng: banbientap Ngày đăng: 14:07 | 29/06 Lượt xem: 290

Báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh tại phiên làm việc về kế hoạch biên chế năm 2020, lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết do việc xây dựng bộ tiêu chí giao biên chế công chức chưa hoàn thành và có sự thay đổi trong các quy định pháp luật về quản lý biên chế, xây dựng, thẩm định các đề án vị trí việc làm nên Sở tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định giao biên chế công chức (chính thức) năm 2020 cho các đơn vị, địa phương giữ nguyên như số đã tạm giao tại Nghị quyết 42/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh là 3.163 biên chế công chức.


 
 Ảnh minh họa

Đối với biên chế sự nghiệp, về cơ bản 107 đơn vị đã được thẩm định đề án vị trí việc làm được đề xuất giao số lượng người làm việc năm 2020 theo số liệu tại Đề án vị trí việc làm đã được thẩm định, phê duyệt. Đối với đơn vị chưa thẩm định, phê duyệt Đề án vị trí việc làm (các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh) được đề nghị giữ nguyên như số liệu đã tạm giao tại Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh (sự nghiệp giáo dục - đào tạo của Sở Giáo dục và Đào tạo là 3.104 biên chế, của UBND cấp huyện là 19.650 biên chế). Việc điều chỉnh số lượng người làm việc đối với các đơn vị này thực hiện sau khi thẩm định, phê duyệt Đề án vị trí việc làm; riêng việc bố trí số lượng người làm việc thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục - đào tạo theo Đề án sắp xếp trường lớp học sẽ thực hiện sau khi Bộ Nội vụ tham mưu Thủ tướng Chính phủ quyết định giao bổ sung biên chế viên chức cho tỉnh.

Ngoài ra, Sở cũng đề xuất bổ sung số lượng người làm việc đối với Đội Quy tắc đô thị (hoặc các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng của Đội Quy tắc đô thị) thuộc UBND cấp huyện vùng Đông của tỉnh với số lượng 05 biên chế viên chức/huyện.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng cho rằng các đề xuất của Sở mặc dù chưa giải quyết hết các yêu cầu HĐND tỉnh đặt ra tại Nghị quyết 42 năm 2019. Tuy nhiên, việc giải quyết các bất cập trong giao và thực hiện biên chế không thể giải quyết trong thời gian ngắn khi các quy định về tổ chức, bộ máy của trung ương thường xuyên thay đổi và nhiều quy định mang tính định lượng. Các hướng dẫn về giao tự chủ tổ chức, bộ máy đối với các đơn vị sự nghiệp chưa rõ ràng; tiến độ sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện khá chậm,… Trong thời gian đến Sở cần tiếp tục cập nhật các quy định để hoàn thiện bộ tiêu chí giao biên chế công chức; đánh giá một cách thực chất, hiệu quả việc triển khai sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập để tham mưu HĐND tỉnh quyết định giao biên chế các năm đến sát hợp thực tế, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng chỉ tiêu biên chế.

Tác giả: Thanh Thanh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website