Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Hoạt động giám sát HĐND

A+ | A | A-

Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Người đăng: banbientap Ngày đăng: 18:15 | 24/11 Lượt xem: 65


Sáng 24.11.2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường nhằm xem xét các nội dung trình kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X. Đồng chí Nguyễn Đức – Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, chủ trì buổi làm việc.
Theo báo cáo, năm 2021 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu ban hành nhiều văn bản quy định đáp ứng nhu cầu quản lý của ngành; tích cực giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính; ban hành mới quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; quy trình, thủ tục xác định giá đất cụ thể, theo đó ủy quyền cho UBND cấp huyện phê duyệt giá đất cụ thể để áp giá bồi thường; tích cực kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, đã xử phạt hơn 320 triệu đồng. 


Đ/c Trần Thanh Hà, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tại buổi làm việc.

Thực hiện các nghị quyết HĐND về danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, Sở tham mưu thực hiện thu hồi 166/1.445 danh mục phê duyệt, tỷ lệ đạt 11,49%. Về đề xuất danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022 là 1.399 danh mục, trong đó có 927 danh mục, tỷ lệ 66,26% được chuyển tiếp từ năm 2021 sang. Tổng diện tích đề nghị thu hồi là 6.735 ha, trong đó diện tích thu hồi đất lúa, rừng phòng hộ, rừng đặt dụng là 1.104,81 ha. 
Về quy định nội dung bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Sở đề xuất thống nhất thực hiện cơ chế “đất đổi đất” đối với đất ở, đất tín ngưỡng, theo đó sẽ quy định cụ thể việc Nhà nước hỗ trợ phần chênh lệch nếu diện tích đất bị thu hồi lớn hơn diện tích đất bố trí tái định cư, còn nếu trường hơn đất thu hồi nhỏ hơn đất tái định cư thì cá nhân phải nộp tiền theo giá đất tái định cư phần chênh lệch...
Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đức ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Sở trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là tham mưu tỉnh ban hành kịp thời một số quy định đáp ứng yêu cầu quản lý ngành; ngoài ra, lưu ý một số vấn đề như: cần chú trọng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất hằng năm theo danh mục phê duyệt; tiếp tục rà soát chặt chẽ danh mục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thời gian đến, trong đó lưu ý đến việc chuyển đất lúa hộ gia đình cá nhân; tăng cường hơn nữa việc công tác thanh, kiểm tra, quản lý khai thác khoáng sản; về nội dung bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất cần lưu ý thêm chính sách cho các đối tượng hộ nghèo, bảo trợ xã hội khi bị thu hồi đất...

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website