Mode:         
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

HĐND / Thông tin kỳ họp

Kinh tế - xã hội 03 năm 2016 – 2018: Nhìn từ những con số

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 12:40 | 05/12 Lượt xem: 1586

Đánh giá giữa kỳ việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2018 theo các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9 cho thấy kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển khá ấn tượng với việc đạt và vượt 12/13 chỉ tiêu năm 2018.

Đạt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế

Năm 2018, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 68.100 tỷ đồng, tăng 8,11% so với năm 2017 (bình quân 3 năm 2016-2018 tăng 13,1%; vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, khu vực nông - lâm - thuỷ sản còn 12,%, khu vực công nghiệp và xây dựng, thương mại- dịch vụ 88%, trong đó công nghiệp xây dựng 36,8%. GRDP bình quân đầu người hơn 61 triệu đồng/người. Công nghiệp - xây dựng tăng trưởng hơn 14%, dịch vụ tăng hơn 6,2%, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng hơn 49.800 tỷ đồng, tăng 12,8%. Ngành công nghiệp - xây dựng tăng trưởng gần 13,3%, bình quân 3 năm tăng gần 15,3%; trong đó công nghiệp tăng gần 14%; ngành dịch vụ hơn 6,3%, bình quân 3 năm tăng 13,7%. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng hơn 49.800 tỷ đồng, tăng gần 1,4 lần so năm 2016; hoạt động du lịch tăng trưởng khá, khách tham quan, lưu trú bình quân 3 năm tăng 19%/năm.

Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tiếp tục duy trì và phát triển ổn định, tăng trưởng 4,28%, bình quân 3 năm tăng 3,8%/năm. Sản xuất nông nghiệp năm 2018 được mùa, năng suất lúa đạt 53,6 tạ/ha, tăng 0,4 tạ/ha; sản lượng đạt trên 462 nghìn tấn, tăng 01 nghìn tấn so với năm 2017. Chăn nuôi gia súc, gia cầm nhìn chung ổn định, ít xảy ra dịch bệnh. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 57,38%, vượt kế hoạch đề ra.

Bình quân 03 năm thu nội địa tăng hơn 21%/năm

Năm 2018, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 21.745 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 17.274 tỷ đồng, tăng 11,6% so với dự toán, bình quân 3 năm thu nội địa tăng 21,4%/năm. Theo đánh giá nguồn thu nội địa trên các lĩnh vực đều có tăng trưởng, cùng với đó cơ cấu nguồn thu có thay đổi tích cực, các khoản thu lớn ngoài ô tô có tốc độ tăng trưởng khá nhanh, giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn thu từ ô tô. Thu xuất nhập khẩu hơn 4.470 tỷ đồng, tăng 6,4% dự toán. Đánh giá về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ngoài kết quả thu vượt dự toán thì cơ cấu nguồn thu có nhiều chuyển dịch rất tích cực. Theo đó, tổng chi cân đối ngân sách địa phương hơn 18.917 tỷ đồng, tăng 7% so với dự toán; trong đó, chi thường xuyên 11.740 tỷ đồng, tăng 2% dự toán, chi đầu tư phát triển 4.420 tỷ đồng, tăng 77% dự toán; nguồn vốn huy động năm 2018 gần 48.970 tỷ đồng, tăng gần 12% so với đầu năm. Trong quá trình quản lý, điều hành thu chi ngân sách đã kịp thời sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để bổ sung vốn đầu tư, ưu tiên thanh toán nợ khối lượng hoàn thành, bố trí đủ vốn để đẩy nhanh tiến độ dự án chuyển tiếp, nhờ đó nợ khối lượng XDCB giảm đáng kể, nhiều dự án được bố trí vốn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đưa vào sử dụng, nhiều dự án trọng điểm được đảm bảo nguồn để khởi công.

Tập trung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; đầu tư kết cấu hạ tầng

Chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tiếp tục được triển khai quyết liệt. Dự kiến đến cuối năm 2018, có thêm 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt kế hoạch đề ra, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến cuối năm là 86 xã, đạt tỷ lệ 42,15%. Kế hoạch vốn hỗ trợ, đầu tư chương trình nông thôn mới từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh năm 2018 hơn 267 tỷ đồng (không kể nguồn sự nghiệp), trong đó ngân sách tỉnh hơn 90 tỷ đồng. Thông qua chương trình và các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, diện mạo nông thôn miền núi từng bước có sự thay đổi, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp. Đến ngày 30/11/2018, có 6.397 hộ thoát nghèo, tỷ lệ 1,65%; cùng với đó tỷ lệ lao động qua đào tạo 58,5%, đạt kế hoạch đề ra; số lao động có việc làm mới tăng thêm hơn 21.000 lao động, tăng 6.000 lao động so với kế hoạch.

Huy động vốn cho đầu tư đạt nhiều kết quả, tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2018 hơn 26.000 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước và chiếm 29% GRDP. Nguồn vốn đầu tư được tập trung đầu tư hạ tầng giao thông liên vùng, kết nối giữa cao tốc với quốc lộ và đường ven viển; đã  thúc đẩy hoàn thành các dự án Trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các đường gom, đường Trường Sơn Đông. 06 nhóm dự án vùng Đông Nam và 05 nhóm dự án vùng Tây được tập trung chỉ dạo triển khai với nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ cụ thể, tạo động lực cho các địa phương. Hạ tầng các khu, cụm công nghiệp tiếp tục được đầu tư, tăng tỷ lệ lấp đầy, tỷ lệ sử dụng đất và xử lý có hiệu quả các vấn đề về môi trường.

Tập trung cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy

Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo, đã có 19/19 cơ quan chuyên môn ở tỉnh, 18/18 huyện, thị xã, thành phố và 213/244 xã, phường, thị trấn đã triển khai thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã giúp đạt mục tiêu 03 giảm: giảm hồ sơ, thủ tục, giảm khâu trung gian trong quy trình thực hiện; giảm chi phí cho tổ chức, doanh nghiệp và công dân.

Năm 2018 cũng là năm triển khai tổ chức sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hiệu quả theo chủ trương của Trung ương và Kế hoạch 139 của Tỉnh ủy. Nhiều sở, ngành đã xây dựng và triển khai đề án vị trí việc làm; tiến hành sắp xếp bộ máy, tinh giản các phòng, ban, trung tâm trực thuộc.18 Trung tâm phát triển quỹ đất đã được chuyển nguyên trạng về cấp huyện quản lý. Các Đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng, Quỹ Tài chính nhà nước ngoài ngân sách; Đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh cũng được chỉ đạo tích cực, đạt nhiều kết quả cụ thể.  ở cấp huyện đã thực hiện sáp nhập Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Đài Truyền thanh – Truyền hình, tiếp nhận quản lý Đội Chiếu bóng; thực hiện thí điểm mô hình hợp nhất Phòng Nội vụ với Ban Tổ chức, Thanh tra với Ủy ban Kiểm tra các địa phương: Tam Kỳ, Điện Bàn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Đông Giang, Tây Giang; Phương án thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và cấp huyện; Đề án sắp xếp lại các trường, điểm trường, lớp học gắn với việc bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam đến năm 2020-2021.

Tác giả: Thanh Hiền

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

 Giấy mời họp
 Lịch công tác Đoàn ĐBQH và HĐND
 Lịch công tác UBND tỉnh
 Hồ sơ công việc Q.Office (phiên bản cũ)
 Nghị quyết HĐND tỉnh
 Hộp thư nội bộ
 Truyền hình đại biểu dân cử với cử tri
   Điểm tin trong ngày

 
 
 
 
 

Dự báo thời tiết

Tam Kỳ
Chủ nhật, 21/04/2019
Trời hửng nắng
Nhiệt độ:27°
Độ ẩm: 84%
Hướng gió:Bắc - Đông Bắc
Tốc độ gió:5 kmph
Tầm nhìn xa: 7 km

Thứ hai
22/04/2019
Trời hửng nắng
26°-38°
Thứ ba
23/04/2019
Trời nắng
26°-38°

BẢN QUYỀN VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 62 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852731 - Email: vphdnd@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)