Mode:         
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

HĐND / Thông tin kỳ họp

Trình HĐND tỉnh quyết nghị nhiệm vụ và giải pháp quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp vào mục đích công ích

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 12:49 | 05/12 Lượt xem: 470

Trên cơ sở kết quả giám sát của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh về chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng Quỹ đất nông nghiệp vào mục đích công ích giai đoạn 2004 – 2017 trên địa bàn toàn tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng Quỹ đất công ích trong thời gian đến.

Kết quả và hạn chế trong quản lý sử dụng quỹ đất công ích

Toàn tỉnh có 13/18 huyện thực hiện việc trích lập Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích (sau đây gọi tắt là Quỹ đất công ích). Thực hiện quy định pháp luật đất đai qua các thời kỳ (Luật Đất đai 1993, 2003, 2013), một số địa phương đã tổ chức quản lý, sử dụng Quỹ đất công ích khá hiệu quả; sử dụng hợp lý Quỹ đất công ích phục vụ các công trình công cộng, bồi thường, hoán đổi cho người bị thu hồi đất, giúp giảm phần kinh phí bồi thường. Phần lớn Quỹ đất công ích được cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê sử dụng để sản xuất nông nghiệp tạo thu nhập và đóng góp vào nguồn thu ngân sách xã.

Cùng với những kết quả tích cực, việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng Quỹ đất công ích tại nhiều nơi chưa đảm bảo quy định pháp luật, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với Quỹ đất công ích có nơi bị buông lỏng. Việc quản lý Quỹ đất công ích manh mún, nhỏ lẻ, phân tán tại nhiều xã hầu như không thực hiện được. Chấp hành quy định về thuê Quỹ đất công ích chưa đảm bảo: cho thuê không thông qua đấu giá, không đúng đối tượng, không có hợp đồng, vượt thời hạn quy định, cho thuê nhưng không thu tiền sử dụng đất, có nơi cho mượn không đúng quy định; nguồn thu ngân sách từ việc cho thuê Quỹ đất công ích đạt thấp và sử dụng chưa đúng quy định. Tình trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất công ích; người dân tự ý sử dụng, chuyển mục đích sử dụng; lấn, chiếm Quỹ đất công ích phục vụ sản xuất, xây dựng, cơi nới nhà ở, hưởng lợi từ chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội diễn biến phức tạp. Việc bổ sung nguồn hình thành Quỹ đất công ích chưa được các địa phương chú trọng.

Giao nhiệm vụ thực hiện giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý quỹ đất công ích

Dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp đã nêu ra 05 nhóm nhiệm vụ thuộc trách nhiệm triển khai thực hiện của UBND tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã.

Theo đó, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên – Môi trường hướng dẫn thực hiện việc rà soát tổng thể Quỹ đất công ích trên địa bàn tỉnh và xử lý các vấn đề có liên quan, trong đó tập trung: xây dựng biểu mẫu, đề cương báo cáo chung cho toàn tỉnh; hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật cho các địa phương, đơn vị thực hiện việc lập hệ thống hồ sơ quản lý Quỹ đất công ích. Hướng dẫn thực hiện rà soát, kiểm kê trên thực địa và hồ sơ địa chính, thiết lập danh mục về vị trí, diện tích, loại đất, tình trạng sử dụng đất, làm cơ sở quản lý chặt chẽ.  Hướng dẫn xử lý phần đất công ích xấu, bạc màu không thích hợp cho sản xuất nông nghiệp; phương án xử lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ gia đình cá nhân nhưng có phần đất công ích theo hình thức cho mượn; hướng xử lý đối với phần diện tích thuộc Quỹ đất công ích nhỏ lẻ, rải rác trong các khu dân cư. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra quản lý, sử dụng Quỹ đất công ích trên địa bàn tỉnh.

Đối với các địa phương: đề nghị HĐND cấp huyện tăng cường việc giám sát chuyên đề về chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất (trong đó có Quỹ đất công ích).UBND cấp huyện chỉ đạo thực hiện tổng rà soát, kiểm tra Quỹ đất công ích trên thực địa và hồ sơ địa chính; xác định rõ phần diện tích đang được quản lý thực tế, phần diện tích có trong hồ sơ nhưng không được quản lý từ trước đến nay, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định; kịp thời chỉ đạo cập nhật bổ sung Quỹ đất công ích đối với phần diện tích đất khai hoang, đất nông nghiệp còn lại sau khi thu hồi đúng quy định. Chỉ đạo Phòng Tài nguyên – Môi trường tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo UBND xã và công chức địa chính – xây dựng trong việc rà soát, thống kê Quỹ đất công ích. Hướng dẫn xử lý các trường hợp quản lý, sử dụng Quỹ đất công ích chưa đúng quy định. Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, kịp thời cập nhật kiến thức chuyên môn phục vụ công tác quản lý đất đai cho đội ngũ công chức địa chính – xây dựng xã. Chỉ đạo Phòng Tài chính hướng dẫn UBND cấp xã lập, ký kết hợp đồng cho thuê Quỹ đất công ích trên địa bàn cấp huyện theo đúng quy định tại Thông tư 30/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời, xem xét phân giao chỉ tiêu thu, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ việc cho thuê quỹ đất công ích đúng quy định.

Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra, rà soát toàn bộ Quỹ đất công ích hiện có của địa phương để làm cơ sở tổ chức, quản lý chặt chẽ và xây dựng phương án sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật. Có những biện pháp cụ thể xác lập quyền quản lý của chính quyền đối với phần diện tích thuộc Quỹ đất công ích nhưng trước đây chưa thực hiện quản lý trên thực tế. Kịp thời cập nhật bổ sung Quỹ đất công ích đối với phần diện tích đất khai hoang, đất nông nghiệp còn lại sau khi thu hồi theo đúng quy định. Trường hợp UBND xã có Quỹ đất công ích phân tán, manh mún, nhất là các trường hợp để lẫn với đất giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài thì cần rà soát thực hiện dồn điền đổi thửa, nhằm tập trung Quỹ đất công ích ở từng khu vực, thửa đất cụ thể, tạo thuận lợi trong công tác quản lý về lâu dài. Xử lý các trường hợp cho các tổ chức, các đoàn thể và các hộ gia đình, cá nhân thuê, mượn không đúng quy định. Thực hiện đúng quy định về cho thuê quỹ đất công ích về phương thức, thời hạn, đối tượng, xác định nghĩa vụ tài chính của người thuê đất. Trường hợp đất xấu không thể thu tiền thuê đất thì lập hợp đồng thuê đất theo đơn giá tượng trưng để xác lập quan hệ pháp lý rõ ràng giữa cơ quan quản lý và người sử dụng Quỹ đất công ích nhưng phải công khai, minh bạch, tránh phát sinh khiếu nại, khởi kiện, tranh chấp về sau. 

Tác giả: Thanh Hiền

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

 Giấy mời họp
 Lịch công tác Đoàn ĐBQH và HĐND
 Lịch công tác UBND tỉnh
 Hồ sơ công việc Q.Office (phiên bản cũ)
 Nghị quyết HĐND tỉnh
 Hộp thư nội bộ
 Truyền hình đại biểu dân cử với cử tri
   Điểm tin trong ngày

 
 
 
 
 

Dự báo thời tiết

Tam Kỳ
Chủ nhật, 22/04/2019
Trời hửng nắng
Nhiệt độ:27°
Độ ẩm: 84%
Hướng gió:Bắc - Đông Bắc
Tốc độ gió:5 kmph
Tầm nhìn xa: 7 km

Thứ hai
22/04/2019
Trời hửng nắng
26°-38°
Thứ ba
23/04/2019
Trời nắng
26°-38°

BẢN QUYỀN VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 62 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852731 - Email: vphdnd@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)