Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

HĐND / Thông tin kỳ họp

A+ | A | A-

Trả lời kiến nghị của cử tri trên lĩnh vực đất đai, môi trường

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 10:53 | 10/06 Lượt xem: 3635

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 79/BC-UBND ngày 30.5.2019 trả lời các vấn đề cử tri trong tỉnh gửi đến sau kỳ họp cuối năm 2018. Trong đó có khá nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường.

Tiếp thu kiến nghị, điều chỉnh quy hoạch

Trả lời cử tri huyện Núi Thành về tình trạng quy hoạch sử dụng đất thường được điều chỉnh nhiều lần, còn nhiều “quy hoạch treo” đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất, UBND tỉnh cho biết đã chỉ đạo UBND huyện Núi Thành kiểm tra, rà soát lại các dự án quy hoạch treo trên địa bàn huyện; kịp thời tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của người sử dụng đất. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Núi Thành đã chủ động thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch trên địa bàn huyện, tháo gỡ được nhiều dự án đã phê duyệt quy hoạch qua nhiều năm nhưng chưa thực hiện, cụ thể như: Điều chỉnh quy hoạch khu tái định cư Tam Quang tại thị trấn Núi Thành; hủy bỏ quy hoạch Khu dân cư Bắc Tam Nghĩa; hủy bỏ quy hoạch Khu dân cư khối 6 thị trấn Núi Thành, hủy bỏ quy hoạch chi tiết Khu nhà ở Công nhân xã Tam Hiệp…. Tuy nhiên, vẫn còn số dự án đã phê duyệt quy hoạch nhưng chưa được thực hiện trên địa bàn huyện do nhiều lý do khác nhau.

Trong thời gian đến, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Núi Thành căn cứ các Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Quy hoạch chung thị trấn Núi Thành mở rộng,…phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, các ngành liên quan tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý hiện trạng, quản lý đất đai…; tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai thực hiện đúng tiến độ; đồng thời phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh, cấp có thẩm quyền kiên quyết thu hồi các dự án không thực hiện theo đúng tiến độ, cam kết quy định.

Về những bất cập trong thực hiện Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường quản lý đất đai, xây dựng vùng Đông Nam tỉnh Quảng Nam, khiến nhiều hộ gia đình không thực hiện các quyền của người sử dụng đất như: tách thửa, chuyển nhượng đất, xây dựng nhà ở (nhất là nhiều thế hệ ở chung trong một gia đình), UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và địa phương tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Chỉ thị 06/CT-UBND; hiện nay Sở đang lấy ý kiến của các ngành, địa phương để tổng hợp trình UBND tỉnh.

Đối với đề nghị về thực hiện chính sách bồi thường đối với phần đất ao, hồ, vườn sản xuất khi thi công xây dựng đường 129 qua địa phận xã Tam Hòa, Núi Thành; theo trả lời của UBND tỉnh, sau khi tiếp nhận kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã làm việc với chủ đầu tư dự án chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp UBND xã Tam Hòa hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 23 thửa đất sử dụng lưới rào chắn để nuôi trồng thủy sản, trình UBND huyện Núi Thành thẩm định, phê duyệt để chi trả cho các hộ bị ảnh hưởng. Hiện tại UBND huyện Núi Thành đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với các hộ bị ảnh hưởng và đang tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo để bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Riêng các loại đất ao, hồ và đất vườn sản xuất khác (ngoài đất nuôi trồng thuỷ sản nêu trên), yêu cầu UBND huyện Núi Thành chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với UBND xã Tam Hoà thông báo cho nhân dân trong vùng ảnh hưởng dự án được biết và tiếp tục rà soát để lập và trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị UBND huyện Núi Thành tổng hợp báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết.

Đối với nội dung kiến nghị về định hướng, quy hoạch vùng trồng cây keo để tránh việc trồng tràn lan như hiện nay, gây mất cân bằng sinh thái và ảnh hưởng đến các tầng sinh, thực vật khác, UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Núi Thành chỉ đạo các phòng chức năng ở huyện căn cứ kết quả điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020 để chủ động xây dựng, xác định vùng đất trồng cây Keo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Xem xét có chính sách hỗ trợ phù hợp

Ô nhiễm môi trường trong quá trình thực hiện các hoạt động phát triển kinh tế luôn là nội dung được nhiều cử tri quan tâm. Trả lời kiến nghị về tình trạng sử dụng chất độc hại như xyanua khi khai thác vàng ở đầu nguồn đã ảnh hưởng đến sức khỏe người dân vùng hạ lưu, UBND tỉnh đã thông tin đến cử tri về chủ trương, chỉ đạo của tỉnh việc không cho phép sử dụng công nghệ ngâm chiết bằng hóa chất xyanua trong khai thác chế biến vàng. Đồng thời, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các ngành liên quan và địa phương căn cứ theo kế hoạch thanh kiểm tra định kỳ tiến hành thanh, kiểm tra đối với các dự án khai thác vàng có sử dụng công nghệ ngâm chiết xyanua; phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp được cấp phép khai thác vàng trên địa bàn nhằm đảm bảo thực hiện đúng theo hồ sơ môi trường đã được phê duyệt; thường xuyên tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Đối với kiến nghị về kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của các dự án chăn nuôi gia súc, UBND tỉnh cho biết trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thanh tra, kiểm tra về BVMT liên quan đến hoạt động chăn nuôi trên địa bàn các huyện và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi vi phạm. UBND cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động của các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn, nếu phát hiện sai phạm thì xử lý hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xử lý (trường hợp vượt thẩm quyền).

Liên quan kiến nghị cử tri Núi Thành về vấn đề ô nhiễm môi trường từ hoạt động xử lý rác của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Quảng Nam tại khu xử lý rác thải Bích Sơn, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương mở rộng Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 thêm 10 ha để đầu tư Lò đốt rác thải sinh hoạt và giao Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam làm Chủ đầu tư. Hiện nay, chủ đầu tư đang lập Báo cáo đề xuất đầu tư và đánh giá tác động môi trường sơ bộ làm cơ sở cho các bước tiếp theo (Dự án, ĐTM, Hồ sơ thiết kế dự toán...); khảo sát hiện trạng sử dụng đất để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng thời đã thực hiện các thủ tục và phê duyệt dự án “Cải tạo, nâng cấp các hạng mục về môi trường của Khu chứa và xử lý rác thải Tam Xuân 2, huyện Núi Thành” và giao Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo khoảng cách ly an toàn về môi trường cho Khu chứa và xử lý rác thải Tam Xuân 2 với khu dân cư, phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện di dời 08 hộ có nhà ở tại thôn Bích Sơn cũng đã được phê duyệt và tổ chức thực hiện. Trong thời gian đến, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về thu gom, xử lý rác thải nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, không gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

Trả lời cử tri thành phố Hội An về tình trạng rác thải ngày càng nhiều, nhưng năng lực xử lý rác của thành phố có hạn, đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy xử lý rác tại các khu vực theo quy hoạch. UBND tỉnh đã thông tin đến cử tri việc thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 khảo sát, nghiên cứu lập thủ tục đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Cẩm Hà; đồng thời yêu cầu UBND thành phố Hội An khẩn trương hoàn thành các thủ tục về đầu tư và xây dựng công trình lò đốt rác thải để đảm bảo giải quyết toàn bộ lượng rác thải trên địa bàn, hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2019.

Đối với kiến nghị về chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề để đảm bảo cuộc sống mưu sinh cho ngư dân khi thực hiện các biện pháp cấm nghề giả cào để đảm bảo môi trường sinh thái, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và địa phương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh các chính sách hỗ trợ phù hợp đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Tác giả: Thanh Hiền

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website