Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

HĐND / Thông tin kỳ họp

A+ | A | A-

PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 10, HĐND TỈNH KHÓA IX

Người đăng: Administrator Account Ngày đăng: 14:08 | 15/07 Lượt xem: 4081

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh

Thưa các quí vị đại biểu khách mời         
 Sau gần 3 ngày làm việc, HĐND tỉnh đã thảo luận, tranh luận sôi nổi trên tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc của kỳ họp thứ 10 với nhiều nội dung hết sức quan trọng.

           Tại kỳ họp này, hầu hết đại biểu quan tâm thảo luận đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc về đánh giá tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phân tích làm rõ những thành quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp cụ thể vừa cấp bách, vừa lâu dài để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI. Chủ tọa kỳ họp đánh giá cao những ý kiến tham gia tâm huyết, đầy trách nhiệm của các đại biểu.

 
 Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường phát biểu bế mạc kỳ họp.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận của đại biểu, ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến giải trình của cơ quan chủ trì soạn thảo, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 19 nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế, tài chính, đầu tư, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, đối ngoại,...Các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua lần này sẽ tạo cơ sở cho việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

          HĐND tỉnh thống nhất cao với các báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 – 2018 trên địa bàn tỉnh, mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh; báo cáo giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tình hình thực hiện các quy định pháp luật trong tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp; báo cáo giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình thực hiện cơ chế, chính sách đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã và hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh và báo cáo khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về thực trạng cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp học, chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh.

Các báo cáo giám sát đã phản ảnh đúng thực trạng tình hình, nhiều kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân trong từng chuyên đề giám sát; đề nghị UBND tỉnh và các ngành tiếp thu kết quả giám sát, có giải pháp tổ chức thực hiện các kiến nghị giám sát nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực này trong thời gian đến và báo cáo HĐND tỉnh kết quả thực hiện vào những kỳ họp sau.

          Trong phiên họp sáng nay, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã phát biểu tiếp thu ý kiến đóng góp của các vị đại biểu liên quan đến trách nhiệm của UBND tỉnh trong quá trình chỉ đạo, điều hành, đồng thời nêu những nhiệm vụ trọng tâm phải tổ chức thực hiện từ nay đến cuối năm để phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019. Kỳ họp cũng đã thực hiện công tác nhân sự đối với chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh và quyết định nhiều nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

Phương thức tổ chức, điều hành kỳ họp tiếp tục đổi mới. Chương trình kỳ họp được sắp xếp hợp lý, có sự điều chỉnh linh hoạt, dành thời gian thỏa đáng cho việc thảo luận, tranh luận; các nội dung quan trọng, có nhiều ý kiến khác nhau được thảo luận kĩ và giải trình thấu đáo. Phương thức tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo nghị quyết đã tạo thuận lợi để đại biểu xem xét, quyết định.

          Sau kỳ họp này, tôi đề nghị các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố tổ chức nghiêm túc việc tiếp xúc cử tri, báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp và tiếp tục ghi nhận đầy đủ các ý kiến kiến nghị của cử tri để báo cáo lại HĐND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh tập trung ban hành hệ thống văn bản triển khai thực hiện các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này, đảm bảo các quyết nghị của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống nhanh nhất; triển khai nhanh các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

HĐND tỉnh cũng đã cho ý kiến đối với các báo cáo của UBND tỉnh về chế độ chính sách đối với xã đội phó, dân quân thường trực, thôn đội trưởng, phó trưởng công an xã, công an viên và lộ trình đưa công an chính quy về xã; đồng thời thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ, đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương xây dựng các đề án, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh quyết định. Bên cạnh đó, một số đề án dự kiến trình kỳ họp lần này nhưng chưa đảm bảo chất lượng như: Đề án thưởng vượt thu; đề án hỗ trợ Câu lạc bộ bóng đá Quảng Nam; đề án khen thưởng cho vận động viên, huấn luyện viên lập thành tích cao trong các kỳ thi, hội thi quốc tế, châu lục, khu vực và quốc gia trên các lĩnh vực thể dục - thể thao, giáo dục – đào tạo, khoa học, công nghệ và kỹ thuật, văn hóa – nghệ thuật và báo chí,...đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo khẩn trương hoàn chỉnh để trình HĐND tỉnh vào kỳ họp tiếp đến.

          Về những nội dung, giải pháp trọng tâm trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 2019, tôi đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành lưu ý: Thực hiện các giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng GRDP từ 7 – 7,5%, cũng như phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của năm 2019. Tập trung phối hợp giải quyết những khó khăn, bất cập về quy trình, thủ tục để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã được HĐND tỉnh thông qua, thúc đẩy khả năng hấp thụ vốn đầu tư để tạo ra giá trị tăng trưởng không chỉ cho năm 2019 mà còn cho những năm tiếp theo. Tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, quan tâm thúc đẩy sản xuất đối với các ngành công nghiệp quan trọng của tỉnh. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới gắn với đa dạng hóa sinh kế và giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Bố trí nguồn lực để thực hiện quy hoạch phân khu Khu kinh tế mở Chu Lai; kết nối quy hoạch phát triển giữa vùng Đông và vùng Tây của tỉnh, tích hợp bổ sung quy hoạch của tỉnh đối với vùng trung du. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và thực hiện lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã gắn với thực hiện chủ trương sắp xếp lại đội ngũ cán bộ cơ sở theo Nghị định 34/2019 ngày 24/4/2019 của Chính phủ; khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục tổ chức thi tuyển công chức, viên chức theo hướng cạnh tranh cấp tỉnh, lựa chọn nhân tài, người có năng lực làm việc trong các cơ quan, đơn vị; thực hiện bố trí lực lượng công an chính quy ưu tiên cho các xã trọng điểm về an ninh trật tự; nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trước hết, các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ để phòng, dập dịch tả lợn Châu Phi, hạn chế lây lan, bảo vệ môi trường, kịp thời hỗ trợ cho hộ chăn nuôi bị thiệt hại để có điều kiện tái sản xuất. Quan tâm công tác phòng chống hạn vụ sản xuất Hè Thu, chống xâm nhập mặn, bảo đảm nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất; thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; chủ động phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai. Chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức tốt các hoạt động kỉ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn được công nhận Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất để phục vụ tốt năm học 2019 – 2020. Tập trung quyết liệt phòng, chống dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác; tăng cường cơ sở vật chất, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa, tổ chức thăm và động viên gia đình thương binh, liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhân kỉ niệm ngày 27/7. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân giải quyết các thủ tục hành chính; xử lý nghiêm và điều chuyển cán bộ, công chức có biểu hiện vòi vĩnh, gây khó khăn trong việc giải quyết các giao dịch hành chính.

          Kính thưa các vị đại biểu, các quí vị khách mời

Trong bầu không khí dân chủ, trách nhiệm, một lần nữa HĐND tỉnh biểu thị sự trân trọng đối với những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Ngọc Quang. Trên cương vị Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí đã cùng HĐND tỉnh quyết định nhiều chính sách quan trọng thúc đẩy sự phát triển toàn diện của tỉnh. Những đóng góp của đồng chí đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, trao tặng phần thưởng cao quí - Huân chương Độc lập hạng Ba. Xin gởi lời thăm hỏi và kính chúc đồng chí luôn mạnh khỏe, tiếp tục đóng góp, trao truyền những kinh nghiệm quý báu cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam.

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, các quí vị khách mời đã đến tham dự kỳ họp; cảm ơn các cơ quan hữu quan đã tích cực chuẩn bị nội dung và các điều kiện kịp thời phục vụ kỳ họp; các cơ quan thông tấn báo chí đã tham dự và đưa tin về kịp họp. Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

          Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX.

          Xin trân trọng cảm ơn.

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website