Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

HĐND / Thông tin kỳ họp

A+ | A | A-

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa IX – Thảo luận sôi nổi trước khi quyết nghị

Người đăng: banbientap Ngày đăng: 15:33 | 21/09 Lượt xem: 154

Với tinh thần trách nhiệm của đại biểu, cùng với sự điều hành linh hoạt của chủ tọa, phiên thảo luận chung tại kỳ họp thứ 17 đã diễn ra sôi nổi, thẳng thắn với 19 lượt ý kiến phát biểu, đã làm rõ nhiều vấn đề đang đặt ra trước khi HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. Trong số 17 nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp thì có 2 nội dung được đại biểu quan tâm, tham gia thảo luận nhiều nhất, đó là đề án hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Chính sách hỗ trợ phải công bằng

Về đề án hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, UBND tỉnh đề nghị hỗ trợ cho đối tượng là trẻ mầm non, học sinh THCS, THPT công lập, ngoài công lập trên địa bàn tỉnh thuộc các gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09.4.2020 của Chính phủ và trẻ mầm non, học sinh là người DTTS ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách giảm học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02.10.2015 của Chính phủ. Theo phương án này thì có 26.158 học sinh được hỗ trợ, với tổng kinh phí gần 3,2 tỷ đồng.


 
 Chủ tọa kỳ họp gợi ý một số nội dung trước khi đại biểu thảo luận

Thẩm tra về nội dung này, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh cho rằng việc ban hành chính sách trong giai đoạn hiện nay là việc làm thật sự cần thiết. Tuy nhiên, đối tượng thuộc diện hỗ trợ theo đề nghị của UBND tỉnh là chưa hợp lý và thiếu công bằng. Theo Ban Văn hóa – Xã hội, thực tế hiện nay có khá nhiều đối tượng thuộc nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm chịu tác động trực tiếp của dịch Covid-19 nhưng không thuộc diện hỗ trợ tại Nghị quyết 42 của Chính phủ và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ, cho nên học sinh là con em của nhóm đối tượng này cũng rất khó khăn. Do đó, Ban đề nghị, đối tượng hưởng chính sách là tất cả trẻ mầm non và học sinh các cấp phổ thông trong và ngoài công lập, học sinh tiểu học ngoài công lập, học sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT trên địa bàn tỉnh (trừ các cơ sở giáo dục tư thục chất lượng cao); thời gian hỗ trợ là 02 tháng thay vì 04 tháng như UBND tỉnh, với nguồn kinh phí khoảng 20 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đại biểu Võ Xuân Ca và đại biểu Nguyễn Chín thống nhất với phương án do UBND tỉnh trình, bởi lẽ Nghị quyết 42 của Chính phủ quy định rõ chỉ hỗ trợ cho đối tượng khó khăn và giảm sâu về thu nhập, không đảm bảo mức sống tối thiểu. “Nếu hỗ trợ hết đối với tất cả học sinh trên địa bàn tỉnh thì như vậy có phải tất cả đối tượng thuộc diện giảm sâu thu nhập đến mức không đảm bảo về mức sống tối thiểu không?” Đại biểu Võ Xuân Ca đặt câu hỏi. Ngoài ra, hiện nay tình hình thu ngân sách của tỉnh gặp khó khăn, dự kiến hụt thu lớn, theo phương án của Ban Văn hóa – Xã hội đưa ra thì không đảm bảo khả năng cân đối nguồn lực. Các đại biểu đề nghị nghị quyết của HĐND tỉnh phải phù hợp với đối tượng theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.

Thông tin thêm về nội dung này, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Trần Thị Bích Thu cho biết, theo số liệu từ Sở GD&ĐT, năm học 2020-2021, cấp THPT trong công lập dự kiến có 47.832HS, trong đó chỉ có 6.360 HS là con của các đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị quyết 42, số còn lại không thuộc đối tượng Nghị quyết 42; đối với ngoài công lập dự kiến có 660HS nhưng đều không thuộc đối tượng Nghị quyết 42. Bà Thu cho rằng “Những đối tượng thuộc Nghị quyết 42 đã được Trung ương hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng, bây giờ nếu con của các đối tượng này tiếp tục nhận hỗ trợ học phí theo chính sách của tỉnh thì có nghĩa được hỗ trợ 2 lần, trong khi đó những đối tượng không thuộc Nghị quyết 42 cũng chịu ảnh hưởng, cũng đang rất khó khăn thì không được hỗ trợ gì. Điều này sẽ dẫn đến không công bằng, gây bức xúc từ các bậc phụ huynh”.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thông tin sắp đến Chính phủ sẽ sửa đổi Nghị quyết 42, trong đó sẽ xem xét bổ sung thêm một số nhóm đối tượng khó khăn, vì vậy, ngoài phần kinh phí 3,2 tỷ đồng theo đề án của UBND tỉnh trình, đề nghị HĐND tỉnh thống nhất bổ sung thêm 1 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ học phí cho con các đối tượng được bổ sung khi sửa đổi Nghị quyết 42. Như vậy, vừa thể hiện được tính nhân văn, vừa đáp ứng khả năng cân đối ngân sách của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Xây dựng chính quyền số để phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp

Liên quan về nội dung phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam, thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh thống nhất về chủ trương nhằm phù hợp chủ trương, định hướng của Trung ương về xây dựng và phát triển chính quyền số. Tuy nhiên, cần phân tích đánh giá cụ thể về điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thực trạng, mức độ đáp ứng hạ tầng công nghệ thông tin hiện có; đánh giá toàn diện các tác động, nguy cơ, rủi ro trong quá trình triển khai thực hiện đề án. Về ứng dụng và cơ sở dữ liệu, đề nghị cân nhắc, lựa chọn một số CSDL chuyên ngành ưu tiên liên quan trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp, nhu cầu sử dụng cao để đầu tư xây dựng… Đồng thời, làm rõ cơ sở xây dựng dự toán, khả năng cân đối ngân sách, khả năng huy động nguồn lực đối với kinh phí thực hiện 901 tỷ đồng theo đề án của UBND tỉnh.

Thảo luận về nội dung này, đại biểu Lê Tấn Trung cho biết, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 42 ngày 08.12.2016 về phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tuy nhiên kết quả thực hiện chưa đạt so với yêu cầu đề ra, có 2/4 nội dung chính của nghị quyết chưa thực hiện được. Đại biểu Lê Tấn Trung đề nghị cần đánh giá cụ thể kết quả thực hiện Nghị quyết 42 nhằm làm cơ sở để xây dựng chính quyền số đảm bảo khả thi, hiệu quả. Đối với việc xây dựng chính quyền số giai đoạn 2021-2025 cần có lộ trình đầu tư phù hợp và xác định những lĩnh vực ưu tiên cần thực hiện trước để giải quyết tốt yêu cầu của người dân, doanh nghiệp…

Giải trình rõ hơn nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho biết, mục tiêu của đề án nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp, sau 5 năm (2021-2025), Quảng Nam sẽ có nền tảng vững chắc về chuyển đổi số. Về nguồn kinh phí thực hiện, đề án dự toán kinh phí trên cơ sở 3 nguồn chính, gồm: Nguồn hỗ trợ của Trung ương 400 tỷ đồng; nguồn xã hội hóa, hợp tác, tài trợ hơn 150 tỷ đồng; nguồn đầu tư và sự nghiệp hơn 350 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, hiện nay hầu hết các địa phương, kể cả Quảng Nam đang gặp khó khăn về cơ sở dữ liệu, thiếu nguồn dữ liệu để các cấp, ngành có cơ sở trước khi đưa ra các quyết định chỉ đạo, thực hiện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội… Ngoài ra, Quảng Nam thuộc tỉnh trọng điểm trong vùng kinh tế miền Trung nên phải tiên phong tham gia vào lộ trình Chính phủ số theo yêu cầu của Chính phủ. Do đó, việc xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh khẳng định, đề án xác định phân kỳ ưu tiên sử dụng nguồn lực đầu tư của Trung ương trước; tiếp đến là các nguồn xã hội hóa, tài trợ, hỗ trợ; còn lại sẽ căn cứ vào tình hình cân đối ngân sách hằng năm của tỉnh xem xét bố trí kinh phí thực hiện.

Sau 01 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa IX đã bế mạc, với 11 Nghị quyết được thông qua. Các nghị quyết này được đánh giá có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến. Trong đó, nhiều nội dung đang được các tầng lớp nhân dân chờ đợi và thực tiễn đang đặt ra cần giải quyết.

Tác giả: Hồng Quân

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website