Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

HĐND / Thông tin kỳ họp

A+ | A | A-

Thông qua các nghị quyết tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa IX

Người đăng: Administrator Account Ngày đăng: 21:03 | 21/11 Lượt xem: 125

Sau 01 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa IX đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Kỳ họp đã thông qua 09 Nghị quyết với sự thống nhất cao, trong đó có 04 nghị quyết về công tác nhân sự

 

 
 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh điều hành phiên thông qua nghị quyết

Các nghị quyết thông qua tại kỳ họp gồm: Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung giai đoạn 2021-2025; Quy định phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021-2025; Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 2020 và chỉ tiêu chuyển mục đích đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp kỳ cuối (2016 - 2020) của các huyện: Núi Thành, Thăng Bình, Tiên Phước; Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị phía Nam thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên; Nghị quyết kỳ họp thứ 19, trong đó HĐND tỉnh đã xem xét, cho ý kiến các nội dung về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025; điều chỉnh chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2018 – 2020; cho phép tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh trong năm 2021.

Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng đã thông qua 04 nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị  UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua; đồng thời, tiếp tục lấy ý kiến góp ý và hoàn chỉnh nội dung về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 đảm bảo phù hợp theo quy định, bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn đến trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tiếp theo xem xét quyết định.

Tác giả: Thanh Hồng

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website