Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Thông tin kỳ họp

A+ | A | A-

Kỳ họp 21 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX - Quyết định biên chế 2021 phù hợp quy định trung ương, sát hợp thực tiễn của tỉnh

Người đăng: Administrator Account Ngày đăng: 10:03 | 22/01 Lượt xem: 321

Kỳ họp 21 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa IX đã xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng với việc thông qua 18 nghị quyết. Trong đó, có kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2021. Việc thẩm tra, thảo luận nội dung này tại kỳ họp đã đi đến thống nhất quyết định biên chế 2021 phù hợp quy định trung ương nhưng phải sát hợp thực tiễn của tỉnh. Trước khi biểu quyết, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, đề nghị làm rõ nhiều vấn đề, nhất là những vấn đề mới, vấn đề còn có cách tiếp cận khác nhau.

Đảm bảo tỷ lệ tinh giản theo lộ trình

UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh giao 3.110 biên chế công chức; 29.810 biên chế viên chức; 234 định mức lao động tại các cơ sở bảo trợ xã hội; 88 định mức lao động đối với các các tổ chức hội. Theo UBND tỉnh việc giao chỉ tiêu biên chế nêu trên là phù hợp với lộ trình tinh giảm biên chế đã được HĐND tỉnh cho ý kiến từ năm 2018 và đã được Bộ Nội vụ thẩm định theo quy trình. So với năm 2020 số biên chế công chức giảm 53 chỉ tiêu và so với số Bộ Nội vụ giao tại Quyết định số 765/QĐ-BNV ngày 12/10/2020 (3.149 biên chế công chức) thì sau khi giao như đề nghị vẫn còn quỹ biên chế công chức dự phòng là 39 chỉ tiêu.


 
 Đại biểu HĐND tỉnh Bùi Võ Quảng phát biểu thảo luận tại kỳ họp

Đối với biên chế sự nghiệp, điểm khác so với các năm trước là UBND tỉnh chỉ trình HĐND tỉnh giao số biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước và đề nghị thu hồi 1.762 biên chế viên chức đã giao các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên do Nghị định 115/2020/NĐ-CP đã quy định rõ việc các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên được quyết định danh mục vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc.

Cạnh đó, UBND tỉnh cũng đề nghị sử dụng nguồn biên chế thu hồi để bổ sung sự nghiệp giáo dục và đào tạo 816 chỉ tiêu; sự nghiệp văn hoá - thông tin - thể thao 08 chỉ tiêu và sự nghiệp khác 54 chỉ tiêu.

Đề nghị cân nhắc các vấn đề mới

Thẩm tra về nội dung này, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã đề nghị nhiều vấn đề liên quan đảm bảo kế hoạch biên chế 2021 vừa phù hợp quy định trung ương vừa sát hợp thực tiễn của tỉnh. Theo Ban, việc giao biên chế công chức như UBND tỉnh trình vẫn chưa khắc phục được tính bình quân, chưa căn cứ cụ thể vào chức năng, nhiệm vụ, quy mô dân số, diện tích, số đơn vị hành chính cấp xã, đặc điểm tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Đồng thời, Ban đề nghị chưa thống nhất việc giao bổ sung 54 biên chế cho 18 Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp cấp huyện  (mỗi địa phương bổ sung 03 biên chế viên chức) do việc phân bổ còn mang tính chất bình quân chưa xét đến tính chất công việc của các cơ quan theo khu vực, vùng miền (nông thôn, đô thị).

Đối với biên chế sự nghiệp ở các đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên, Ban đề nghị tổ chức rà soát đánh giá mức độ tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập để đề xuất giao, cắt giảm số lượng người làm việc theo lộ trình phù hợp, lưu ý đối với các đơn vị thuộc địa bàn các địa phương trung du, miền núi có nguồn thu hạn chế, không ổn định và các đơn vị chịu tác động ảnh hưởng lớn, lâu dài bởi tình hình dịch bệnh, thiên tai.

Tại phiên thảo luận chung, nhiều đại biểu HĐND tỉnh đã đề nghị cơ quan tham mưu trao đổi, giải trình cụ thể hơn các vấn đề liên quan có thể phát sinh sau khi thu hồi biên chế ở các đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên như việc lãnh đạo cấp huyện có thể điều động nhân sự các đơn vị này hay không? Trường hợp các đơn vị có nguồn thu không ổn định, không đủ điều kiện tự chủ theo quyết định đã phê duyệt thì xử lý ra sao?. Đối với đề nghị giao bổ sung mỗi Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp cấp huyện 03 biên chế để đủ điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp cấp huyện theo quy định tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP (15 biên chế/Trung tâm) nhiều đại biểu thống nhất với đề xuất của Ban Pháp chế và cho rằng việc giao biên chế để đủ điều kiện tổ chức lại các đơn vị này nhưng không xét đến tính chất, phạm vị, mức độ hoạt động của đơn vị theo từng địa phương là cào bằng và thiếu thuyết phục. Trường hợp phải giao bổ sung để đủ 15 biên chế tối thiểu thì cần kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy định, tránh việc áp dụng cứng nhắc, máy móc, không phát huy hiệu quả biên chế được giao.

Quyết nghị kế hoạch biên chế phù hợp thực tiễn

Ghi nhận các ý kiến thảo luận của đại biểu về các vấn đề liên quan việc thu hồi biên chế các đươn vị sự nghiệp công lập tự chủ; tuy nhiên do các quy định mới tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP và 106/2020/NĐ-CP đã quy định và năm 2021 Bộ Nội vụ chỉ thẩm định số biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. HĐND tỉnh đã quyết nghị kế hoạch biên chế 2021 vừa đảm bảo các quy định pháp luật mới, vừa phù hợp thực tiễn của tỉnh, cụ thể:  3.110 biên chế công chức; 28.759 biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước (giảm 54 chỉ tiêu so với UBND tỉnh đề nghị);  giảm 1.762 chỉ tiêu biên chế ở các đơn vị sự nghiệp công lập đã tự chủ.  

Đồng thời, HĐND tỉnh cũng giao UBND tỉnh xây dựng phương án sử dụng hiệu quả 39 biên chế công chức chưa phân bổ để bổ sung kịp thời nhân lực cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có khối lượng công việc nhiều; tiếp tục xây dựng bộ tiêu chí giao biên chế công chức; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi được giao quyền tự chủ.

Đối với biên chế viên chức Trung tâm kỳ thuận nông nghiệp cấp huyện, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát thực trạng, tổ chức, hoạt động và đối chiếu quy định pháp luật có liên quan để xây dựng phương án bố trí số người làm việc tại các Trung tâm đảm bảo phù hợp với tính chất, khối lượng công việc theo khu vực, vùng miền, trình kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh khóa IX xem xét, quyết định.

Tác giả: Thanh Thanh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website