Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Thông tin kỳ họp

A+ | A | A-

HĐND tỉnh thống nhất nâng mức hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Người đăng: banbientap Ngày đăng: 10:57 | 30/09 Lượt xem: 613

Chiều ngày 29/9/2021, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND).

Tại buổi thảo luận, đa số ý kiến cho rằng mức hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách (NHĐKCT) cấp xã quy định tại Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND là khá thấp, NHĐKCT cấp xã ở một số địa phương khó có thể chuyên tâm công tác, một số trường hợp xin nghỉ việc để chuyển đổi việc làm khác để đảm bảo trang trải cuộc sống; có ý kiến cho rằng cần thực hiện khoán kinh phí chi trả lương cho NHĐKCT cấp xã ở địa phương theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ, về lâu dài, đề nghị Tỉnh kiến nghị Trung ương giải quyết căn cơ: Xóa cán bộ không chuyên trách chuyển thành công chức xã phường với 50% số lượng chức danh theo quy định,…


 Quang cảnh kỳ họp HĐND tỉnh thứ ba, khóa X

Biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp, HĐND tỉnh thống nhất nâng mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh từ 0,5 mức lương cơ sở/người/tháng lên 0,9 mức lương cơ sở/người/tháng đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã; 0,7 mức lương cơ sở/người/tháng đối với các chức danh còn lại (kinh phí tăng thêm 16.737.468.000 đồng). Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, tổng hợp trình HĐND tỉnh xem xét cho chủ trương có mức hỗ trợ, bồi dưỡng phù hợp đối với trường hợp một người hoạt động không chuyên trách kiêm nhiệm nhiều chức danh cả ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố để động viên, ghi nhận sự đóng góp của NHĐKCT cấp xã./.

Tác giả: Châu Trân

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website