Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Thông tin kỳ họp

A+ | A | A-

Thống nhất nội dung trình kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa X

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 10:31 | 21/09 Lượt xem: 1101

Chiều ngày 20.9, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ họp thứ chín, thứ mười và thảo luận, thống nhất nội dung trình kỳ họp thứ mười một (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa X. Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa phiên họp.

Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa phiên họp

Đánh giá công tác tổ chức 2 kỳ họp qua, Thường trực HĐND tỉnh nhận định, kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận, đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022 và xem xét nhiều cơ chế, chính sách của tỉnh; ngoài ra, tổ chức tốt phiên chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung vào những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Tiếp theo kỳ họp thứ chín, để giải quyết phát sinh đột xuất, kịp thời xem xét, cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án trên lĩnh vực y tế nhằm đảm bảo về hồ sơ, thủ tục triển khai thực hiện đầu tư theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực HĐND tỉnh quyết định tổ chức kỳ họp thứ mười theo hình thức trực tuyến. 

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu tham dự kỳ họp; kỳ họp thứ chín đã thông qua 25 nghị quyết (gồm 08 nghị quyết quy phạm pháp luật, 17 nghị quyết cá biệt) và kỳ họp thứ mười đã thông qua 2 nghị quyết cá biệt.

Tuy nhiên, công tác tổ chức kỳ họp còn một số tồn tại cần được quan tâm, khắc phục như: Việc chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp vẫn còn chậm; có nội dung đề nghị bổ sung nhiều lần (danh mục thu hồi đất)… đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; có nội dung chưa chuẩn bị chu đáo về số liệu, ảnh hưởng đến việc chỉnh lý, ban hành nghị quyết sau kỳ họp...

Về kỳ họp thứ thứ mười một, HĐND tỉnh khóa X, dự kiến tổ chức trong 01 ngày 14.10. Tại kỳ họp lần này, Thường trực HĐND tỉnh trình sẽ báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về công tác lập, tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020; dự thảo nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác lập, tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020; Tờ trình và dự thảo nghị quyết về nội dung, mức chi và các điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh trình 14 nội dung để HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường thống nhất với các nội dung theo đề nghị của Thường trực HĐND, UBND tỉnh trình kỳ họp thứ mười một sắp đến; đồng thời đề nghị UBND tỉnh, các ngành khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình kỳ họp đảm bảo quy định, trong đó chú trọng việc bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện nghị quyết; riêng về Đề án về Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, đề nghị cơ quan chuyên môn cần nghiên cứu chặt chẽ, nhất là đánh giá tác động của chính sách; mời Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia phản biện, thu thập thêm ý kiến làm cơ sở hoàn chỉnh đề án.

Tác giả: Tấn Quang

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:Liên kết web

select

Liên kết Website