Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

HĐND / HĐND huyện

A+ | A | A-

Hội đồng nhân dân huyện Phú Ninh tổ chức kỳ họp bất thường

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 18:47 | 13/11 Lượt xem: 9450

Vừa qua, Thường trực HĐND huyện Phú Ninh tổ chức kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XI (kỳ họp bất thường)thảo luận và thông qua kế hoạch phân bổ vốn các danh mục dự án, công trình đầu tư đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020.

 Tại kỳ họp, đại diện UBND huyện đã trình HĐND huyện báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ và tờ trình đề nghị phân bổ các vốn cho các danh mục dự án, công trình đầu tư đạt chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2018-2020.

 
 Kỳ họp bất thường HĐND huyện Phú Ninh.

Huyện Phú Ninh được tỉnh hỗ trợ 70 tỷ đồng để đầu tư duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nhằm đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020. UBND huyện đã tổ chức rà soát kế hoạch, đánh giá hiện trạng để đề xuất nhu cầu đầu tư đạt mục tiêu duy trì, nâng chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020. Theo đó sẽ tập trung duy trì, nâng chuẩn 9 tiêu chí cụ thể gồm: quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, y tế - văn hóa – giáo dục; sản xuất, môi trường và an ninh – trật tự xã hội. Tổng kế hoạch vốn thực hiện là 123,40 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 70 tỷ đồng, ngân sách huyện 41,32 tỷ đồng, vốn lồng ghép của tỉnh 9,36 tỷ đồng.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ tính cấp thiết và tổng mức đầu tư cho các danh mục để thực hiện duy trì, nâng chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2018-2020; các nguồn vốn đối ứng của huyện để thực hiện các danh mục theo kế hoạch... và biểu quyết thông qua Nghị quyết phân bổ kinh phí thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí huyện nông thôn mới theo Quyết định 558 của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2020.

Tác giả: Ánh Nga

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website