Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

HĐND / HĐND huyện

A+ | A | A-

Giám sát kết quả thực hiện đề án phát triển nông nghiệp

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 14:22 | 22/04 Lượt xem: 6490

Sáng ngày 17.4, ông Lê Hoài Ngọc – Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Tam Kỳ chủ trì buổi làm việc giữa đoàn giám sát của Ban với Phòng Kinh tế thành phố về kết quả thực hiện Đề án phát triển kinh tế nông nghiệp thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2016-2020.

 Thực hiện định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng đô thị, ngày 01/11/2016, HĐND thành phố khóa XI ban hành Nghị quyết số 163/NQ-HĐND về “Phát triển nông nghiệp thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2016-2020”. Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện, kinh tế nông nghiệp Tam Kỳ đã có sự chuyển biến tích cực. Việc xây dựng và tiếp nhận các mô hình sản xuất, chương trình khuyến nông, khuyến ngư, ứng dụng chuyển giao KHKT mới vào sản xuất được tập trung triển khai thực hiện. Đến nay, toàn thành phố đã phát triển vùng sản xuất lúa chất lượng cao gắn với dồn điền đổi thửa được 57,5ha, đạt 48% kế hoạch với các cánh đồng lớn như cánh đồng Hở (xã Tam Phú), cánh đồng Sim (xã Tam Ngọc)... Hình thành và phát triển 6 vùng sản xuất rau sạch với diện tích 14 ha, đạt 67% kế hoạch. Thành lập tổ hợp tác trồng hoa, cây cảnh Tam Kỳ và mở rộng quy mô trồng với diện tích 8,2ha/năm, đạt 91% kế hoạch. Việc chuyển đổi cây trồng cạn trên chân ruộng thiếu nước và cây trồng trên đất lúa nhiễm mặn đã được thực hiện với khoảng 50ha, đạt 62,5% kế hoạch.

 
 Quang cảnh buổi làm việc đoàn giám sát HĐND thành phố.

Các mô hình chăn nuôi bò nhốt, gà thả vườn được duy trì với mô hình hợp tác xã chăn nuôi gà ta Mười Tín, 2 trang trại nuôi gà CP. Đánh bắt thủy hải sản phát triển mạnh với hơn 20 tàu đăng ký đánh bắt, dịch vụ hậu cần vùng biển xa. Kinh tế vườn được quan tâm nhất là ở những xã xây dựng nông thôn mới như Tam Ngọc, Tam Phú, Tam Thăng. Đến nay toàn thành phố hình thành 9 hợp tác xã và 14 tổ hợp tác liên kết sản xuất nông nghiệp. Hoạt động quảng bá, xây dựng thương hiệu và liên kết tiêu thụ sản phẩm được quan tâm thực hiện. Thành phố đã phối hợp với tỉnh thực hiện thành công 4 chuỗi giá trị nông sản trên địa bàn gồm chuỗi giá trị thịt heo, thịt gà, chả an toàn và rau an toàn. Tính đến nay, tổng kinh phí bố trí thực hiện các nội dung của Đề án  là gần 3,2 tỷ đồng.

          Tại buổi giám sát, các thành viên của Ban Kinh tế - Xã hội đã kiến nghị một số tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện đề án như tính bền vững của các mô hình sản xuất, vấn đề liên kết tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp; cơ chế, kinh phí hỗ trợ thực hiện các mô hình nông nghiệp;  hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã; quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún; tác động của đô thị hóa đến quá trình sản xuất...

Tác giả: Bích Liên

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website