Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / HĐND huyện

A+ | A | A-

Kiến nghị sau giám sát quản lý kinh phí cấp bù thủy lợi phí

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 15:08 | 24/07 Lượt xem: 100649

Từ năm 2009, thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí theo Nghị định 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ đã giảm một phần trong chi phí sản xuất hàng năm cho người dân; đồng thời tạo điều kiện cho các địa phương tập trung quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi.

 

.

Qua giám sát của Thường trực HĐND huyện Phú Ninh cho thấy, giai đoạn 2016-2018, tổng số kinh phí cấp bù thủy lợi phí huyện Phú Ninh là 3.261 tỷ đồng, nguồn kinh phí này đã tạo điều kiện để các địa phương thực hiện việc duy tu, bão dưỡng, sửa chữa nhỏ các công trình thủy lợi, đồng thời cũng tạo điều kiện để các thành viên Ban quản trị của các Tổ hợp tác, hợp tác xã có nguồn thu nhập tăng thêm. Tuy nhiên, công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí này cũng gặp không ít những khó khăn, vướng mắc như: khảo sát thực trạng để lập kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí chưa sát thực tế; một số hồ đập, kênh mương sau khi được nâng cấp, sửa chữa diện tích tưới tăng lên nhưng chưa kịp thời điều chỉnh biến động; tỷ lệ giữa việc chi công tác quản lý, điều hành và chi cho hoạt động nạo vét kênh mương, duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi chưa thống nhất giữa các đơn vị. Phân bổ nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí hàng năm cho các đơn vị thực hiện khá chậm. Công tác lập hồ sơ quyết toán còn lúng túng, chưa đảm bảo; theo dõi, giám sát của các địa phương chưa được chặt chẽ, thường xuyên.

Thường trực HĐND huyện Phú Ninh đề nghị các đơn vị được giao sử dụng nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí phải kịp thời cập nhật, nghiên cứu các văn bản quy định về việc sử dụng nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí; sử dụng nguồn kinh phí được cấp đúng mục đích. Trường hợp có diện tích tưới biến động cần kịp thời lập hồ sơ điều chỉnh biến động; quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng nguồn cấp bù thủy lợi phí phải công khai để người dân được biết và giám sát. Các Phòng: Tài chính-Kế hoạch, NN&PTNT huyện cần tăng cường công tác hướng dẫn, phối hợp các địa phương. Đối với tỉnh, cần xem xét quy định tỷ lệ chi cho hoạt động duy tu, sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi và tỷ lệ chi cho công tác quản lý điều hành để giúp các đơn vị thực hiện tốt, hiệu quả hơn công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí này.

Tác giả: Ánh Nga

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website