Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / HĐND huyện

A+ | A | A-

Giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 34

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 16:11 | 13/08 Lượt xem: 106853

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định 2532/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ. Theo đó, số lượng CBCC được giao theo phân loại đơn vị hành chính cấp xã, tương ứng loại 1, loại 2, loại 3 lần lượt là 23, 21 và 19. Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã bằng hoặc thấp hơn quy định nêu trên. Đối với các xã, thị trấn chưa bố trí công an chính quy, khi thực hiện bố trí Trưởng công an là công an chính quy thì số lượng cán bộ, công chức được giao giảm 01 người.

Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được giao tại Quyết định 2532 bao gồm cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động, biệt phái về cấp xã. Riêng trường hợp luân chuyển về đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thì thực hiện theo Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã toàn tỉnh theo quy định trên là 5.186 người.

Tác giả: Thanh Hiền

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website