Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / HĐND huyện

A+ | A | A-

HĐND huyện Hiệp Đức đã ban hành 122 nghị quyết trong nhiệm kỳ 2016-2021

Người đăng: banbientap Ngày đăng: 13:48 | 31/03 Lượt xem: 128

Chiều ngày 30.3, HĐND huyện Hiệp Đức khoá VII đã tổ chức kỳ họp thứ 25 để quyết định các nội dung theo thẩm quyền, trong đó có xem xét báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 và các cơ quan liên quan. Tham dự kỳ họp có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh.

Tại kỳ họp, ngoài quyết định các nội dung trên các lĩnh vực xây dựng, giao thông và đầu tư, HĐND huyện cũng đã xem xét các báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm vụ còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021; hoạt động của UBND các cấp (huyện, xã), nhiệm kỳ 2016-2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021-2026; hoạt động của Tòa án nhân dân huyện; hoạt động ngành kiểm sát; hoạt động ngành thi hành án dân sự; hoạt động của Đoàn hội thẩm Tòa án nhân dân huyện và báo cáo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQVN huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

 
Quảng cảnh kỳ họp

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện thực hiện khá tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng luật định, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đã quyết định được nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, đồng bộ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với nguồn lực và sát với tình hình thực tế của địa phương. Nhiệm kỳ qua, HĐND huyện đã tổ chức 25 kỳ họp, trong đó có 15 kỳ họp chuyên đề, 10 kỳ họp định kỳ, ban hành 122 nghị quyết, trong đó có 36 nghị quyết về công tác nhân sự, 04 nghị quyết chuyên đề, 82 nghị quyết trên các lĩnh vực như: Phát triển KT-XH; thu - chi ngân sách; hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; hỗ trợ phát triển bê tông hóa giao thông nông thôn trên địa bàn huyện; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, nghị quyết về sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã... Hoạt động giám sát của HĐND huyện ngày càng đi vào chiều sâu, nâng lên về chất, có trọng tâm, trọng điểm và toàn diện hơn (Thường trực HĐND đã thành lập 30 đoàn giám sát, các Ban HĐND huyện thực hiện trên 25 cuộc giám sát, các tổ đại biểu thực hiện trên 10 cuộc). Thường trực HĐND, các Ban và Tổ đại biểu HĐND huyện cơ bản thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, có sự năng động sáng tạo, cải tiến phương thức hoạt động để nâng cao trách nhiệm của đại biểu, phát huy dân chủ trong hoạt động của HĐND...

Kết thúc kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua các nghị quyết về Đồ án Quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/10.000) đô thị Việt An, huyện Hiệp Đức; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Đề án kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Hiệp Đức 2021-2025.

Tác giả: Phương Thư

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website