Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

HĐND / Văn phòng HĐND Tỉnh

A+ | A | A-

Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm

Người đăng: Administrator Account Ngày đăng: 7:44 | 29/06 Lượt xem: 64017

Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Nguyễn Đức – Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị.

Sáu tháng đầu năm, Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh đã tập trung lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Đảng viên trong Đảng bộ không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu, chấp hành sự phân công công tác, thực hiện nhiệm vụ chính trị ngày càng có chất lượng và hiệu quả; các hoạt động phong trào từng bước đi vào nền nếp và có nhiều tiến bộ. Tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ bản ổn định. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tham mưu trên một số lĩnh vực chưa đạt kết quả mong muốn; một số đảng viên còn thụ động, chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến.
 

Từ nay đến cuối năm, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh xác định tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời định hướng tư tưởng chính trị; lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy của Văn phòng; tăng cường lãnh đạo các đoàn thể làm tốt vai trò nòng cốt trong các hoạt động phong trào; xây dựng Đảng bộ, chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tập trung chỉ đạo Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát năm 2017, kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng…

Tại hội nghị, Đảng ủy còn quán triệt khung chuẩn mực thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng Đảng.


Tác giả: Thanh Bình

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TÀI LIỆU KỲ HỌP



TÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website