Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Cử tri – đại biểu / Tiếp công dân – xử lý đơn thư

A+ | A | A-

Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư

Người đăng: banbientap Ngày đăng: 14:56 | 07/12 Lượt xem: 197891

Năm 2019, Văn phòng HĐND tỉnh (Văn phòng) đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn thư theo quy định, qua đó góp phần đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của công dân.

Kết quả đạt được

Ngay từ đầu năm, Văn phòng đã tham mưu lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh, thông báo rộng rãi và đăng tải trên website cho nhân dân được biết. Kết quả đã tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 12 buổi tiếp 63 vụ việc/109 lượt công dân đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh về một số nội dung liên quan đến lĩnh vực môi trường, đất đai, tư pháp; áp dụng chính sách bồi thường thiệt hại, tái định cư; chế độ chính sách cho người có công; chấp hành pháp luật trong công tác giải quyết đơn thư tại các địa phương…. Sau các buổi tiếp, Văn phòng đã kịp thời tham mưu Thường trực HĐND tỉnh ban hành thông báo kết luận đề nghị UBND các cấp, các cơ quan chức năng chỉ đạo, kiểm tra và giải quyết nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

 
 Buổi tiếp công dân thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh

Về tham mưu xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, Văn phòng đã tiếp nhận 184 đơn các loại giảm 31 đơn so với cùng kỳ. Đến nay, có 38/44 đơn chuyển các cơ quan thẩm quyền đề nghị báo cáo kết quả giải quyết đã nhận được văn bản phản hồi (đạt tỷ lệ 86,4%). Đối với những vụ việc chưa báo cáo kết quả giải quyết, Văn phòng tiếp tục theo dõi, đôn đốc. Số lượng đơn thư trùng lắp, không đủ điều kiện xử lý được lưu hồ sơ theo quy định.

Nhìn chung, công tác tham mưu, phục vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư được Văn phòng thực hiện đúng quy định; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết đơn thư do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến; các trường hợp nổi cộm, phức tạp kịp thời tham mưu giám sát với hình thức phù hợp. Qua theo dõi hầu hết các ý kiến chỉ đạo, đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh đã được UBND các cấp, các ngành tiếp thu kịp thời.

Nâng cao hiệu quả

Tuy nhiên, vẫn còn vụ việc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết chưa dứt điểm khiến công dân nhiều lần gửi đơn, đến trụ sở tiếp công dân khiếu nại, kiến nghị. Một số đơn vị, địa phương chưa chấp hành đúng quy định về xử lý, phản hồi đơn thư do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến phải đôn đốc, đề nghị nhiều lần; nhiều công dân cung cấp thông tin, địa chỉ không rõ ràng gây khó khăn trong việc xử lý và phản hồi thông tin giải quyết; công tác tham mưu giám sát việc giải quyết đơn thư còn có mặt hạn chế như: chưa kịp thời tham mưu tổ chức giám sát theo chuyên đề hoặc vụ việc cụ thể.

Thời gian đến, Văn phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng nhân dân để làm tốt công tác tham mưu tiếp công dân, xử lý đơn thư nhằm phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh “điểm nóng” về khiếu nại, khiếu kiện trên địa bàn.

 Đến nay, Văn phòng đã tham mưu xử lý 177 đơn (đạt 96,2%) thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết 99 đơn; hướng dẫn, trả lời, đề nghị cung cấp thông tin 40 đơn; lưu 38 đơn gồm: 30 đơn khiếu nại, 13 đơn tố cáo, 134 đơn kiến nghị, phản ánh. Phân theo lĩnh vực gồm có: đất đai 78 đơn; chế độ chính sách 21 đơn; tư pháp 23 đơn; lĩnh vực khác 55 đơn

Tác giả: Ngọc Thanh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:Liên kết web

select

Liên kết Website