Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Cử tri – đại biểu / Tiếp công dân – xử lý đơn thư

A+ | A | A-

Thông báo lịch tiếp công dân năm 2020 của đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Người đăng: Administrator Account Ngày đăng: 14:38 | 03/01 Lượt xem: 176075

Thường trực HĐND tỉnh vừa ban hành thông báo lịch tiếp công dân năm 2020 của đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

I. Đối với Chủ tịch HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách và đại biểu HĐND tỉnh hoạt động kiêm nhiệm đang công tác tại thành phố Tam Kỳ

1. Tiếp công dân định kỳ

a) Thời gian: Buổi sáng bắt đầu từ 08 giờ 00 phút; buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ 00 phút.

b) Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (số 06, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ)

c) Thành phần:

TT

Thời gian

Họ và tên đại biểu

Chức vụ

Ghi chú

01

Ngày 10/01/2020

(16/12 ÂL)

 (Thứ Sáu)

Đ/c Võ Hồng

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Chủ trì

Võ Xuân Ca

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Nguyễn Đức

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Trần Nam Hưng

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Lưu Thị Lan

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

02

Ngày 17/02/2020

(24/01 ÂL)

(Thứ Hai)

Đ/c Phan Việt Cường

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Chủ trì

Bùi Võ Quảng

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Lê Quang Trung

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Nguyễn Thị Tuyết Thanh

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Nguyễn Văn Diệu

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

03

Ngày

10/3/2020

(Thứ Ba)

Đ/c Nguyễn Hoàng Minh

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Chủ trì

Trương Thị Lộc

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Hà Đức Tiến

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Võ Bảy

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

04

Ngày

10/4/2020

(Thứ Sáu)

Đ/c Võ Hồng

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Chủ trì

Đặng Thị Minh Nguyệt

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Nguyễn Tấn Thành

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngô Chí Khang

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

05

Ngày

15/5/2020

(Thứ Sáu)

Đ/c Phan Việt Cường

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Chủ trì

Lê Quang Trung

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Vũ Văn Thẩm

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Nguyễn Đình Tiên

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Đặng Thị Xuân Lệnh

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

06

Ngày

10/6/2020

(Thứ Tư)

Đ/c Nguyễn Hoàng Minh

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Chủ trì

Nguyễn Ngọc Truyền

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Huỳnh Sông Thu

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Trần Thị Bích Thu

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

07

Ngày

10/7/2020

(Thứ Sáu)

Đ/c Võ Hồng

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Chủ trì

Nguyễn Chín

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Nguyễn Văn Hai

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Đặng Tấn Phương

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

08

Ngày

17/8/2020

(Thứ Hai)

Đ/c Phan Việt Cường

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Chủ trì

Lê Quang Trung

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Nguyễn Đức

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Nguyễn Thị Như Nguyệt

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

09

Ngày

10/9/2020

(Thứ Năm)

Đ/c Nguyễn Hoàng Minh

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Chủ trì

Phan Văn Chín

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Đặng Thị Minh Nguyệt

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Trương Trọng Tiến

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

10

Ngày 13/10/2020

(Thứ Ba)

Đ/c Võ Hồng

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Chủ trì

Nguyễn Thị Thu Lan

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Nguyễn Thị Tuyết Thanh

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Lưu Văn Thương

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

11

Ngày 16/11/2020

(Thứ Hai)

Đ/c Phan Việt Cường

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Chủ trì

Trần Xuân Vinh

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Trần Thị Bích Thu

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Lê Quang Trung

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

12

Ngày 10/12/2020

(Thứ Năm)

Đ/c Nguyễn Hoàng Minh

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Chủ trì

Nguyễn Quang Khánh

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Phạm Thị Hoàng Tâm

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Hà Đức Tiến

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Phạm Thị Thanh

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh


Ghi chú:
Trường hợp lãnh đạo có công tác đột xuất thì có thể chuyển trước hoặc sau 01- 02 ngày làm việc.

2. Tiếp công dân đột xuất: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013. Thành phần tham gia tiếp công dân do đồng chí chủ trì triệu tập.

3. Tổ chức tiếp công dân phục vụ đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng:

Ngoài thời gian tiếp công dân định kỳ, đột xuất (nếu có), Thường trực HĐND tỉnh phân công đại biểu HĐND tỉnh tham gia, phối hợp với UBND tỉnh và các ngành liên quan tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về những nội dung liên quan đến thẩm quyền của HĐND tỉnh trước, trong và sau thời gian diễn ra đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII.

II. Đối với đại biểu HĐND tỉnh hoạt động kiêm nhiệm đang công tác tại các huyện, thị xã, thành phố: Đại biểu đăng ký với Thường trực HĐND cấp huyện (nơi đại biểu đang công tác) để tham gia tiếp công dân (với tư cách là đại biểu HĐND tỉnh) ít nhất 01 lần/năm tại trụ sở Tiếp công dân ở địa phương. Danh sách đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân cấp huyện gồm:

TT

Họ và tên đại biểu

Chức vụ

Trụ sở Tiếp công dân

01

Nguyễn Tri Ấn

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Huyện Núi Thành

02

Huỳnh Thị Thùy Dung

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Huyện Bắc Trà My

03

Nguyễn Công Dũng

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Huyện Duy Xuyên

04

Nguyễn Viết Dũng

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Thị xã Điện Bàn

05

Phạm Văn Đốc

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Huyện Tiên Phước

06

Nguyễn Mạnh Hà

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Huyện Phước Sơn

07

Lê Thanh Hưng

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Huyện Nam Trà My

08

Bh’riu Liếc

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Huyện Tây Giang

9

Chơ Rum Nhiên

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Huyện Nam Giang

10

Đỗ Tài

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Huyện Đông Giang

11

Nguyễn Văn Tỉnh

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Huyện Hiệp Đức

12

Nguyễn Công Thanh

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Huyện Đại Lộc

13

Lê Tấn Trung

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Huyện Quế Sơn

14

Trần Úc

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Thị xã Điện Bàn

15

Phan Công Vỹ

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Huyện Thăng Bình

16

Lê Chơi

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Thành phố Hội An

17

Ngô Thị Minh Hiền

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Tác giả: Ban Biên tập

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:Liên kết web

select

Liên kết Website