Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Cử tri – đại biểu / Tiếp công dân – xử lý đơn thư

A+ | A | A-

Văn phòng HĐND tỉnh tích cực tham mưu, phục vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư

Người đăng: banbientap Ngày đăng: 20:55 | 16/11 Lượt xem: 28659

Từ đầu năm đến nay, Văn phòng HĐND tỉnh đã tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 09 buổi tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh với 42 lượt công dân/26 vụ việc; tham mưu ban hành 11 Thông báo kết luận đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan chức năng và UBND các địa phương chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.


 
 Đ/c Trần Xuân Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân tháng 11

Tiếp nhận 132 đơn, đã phân loại, tham mưu xử lý 121/127 đơn đủ điều kiện (đạt 95,3%); gồm: 18 đơn khiếu nại, 15 đơn tố cáo, 88 đơn kiến nghị, phản ánh; nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực: đất đai (58 đơn); tư pháp (16 đơn); chế độ chính sách (11 đơn); lĩnh vực khác (36 đơn). Trong số đơn thư tiếp nhận, Văn phòng đã tham mưu chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết 64 đơn (trong đó 33 văn bản đề nghị báo cáo kết quả); hướng dẫn, trả lời, đề nghị cung cấp thông tin 33 đơn; lưu 24 đơn. Có 29/33 đơn đã chuyển nhận được văn bản phản hồi của cơ quan có thẩm quyền giải quyết (đạt tỷ lệ 87,9%).

Nhìn chung, công tác tham mưu, phục vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư của HĐND, Thường trực HĐND và đại biểu HĐND tỉnh được thực hiện đảm bảo quy định; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc tiếp nhận và giải quyết đơn. Công tác phối hợp thông tin, báo cáo về xử lý đơn; cung cấp thông tin một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo đề nghị của một số cơ quan nhất là trong thời gian phục vụ Đại hội đảng các cấp một cách kịp thời, đầy đủ.

Qua theo dõi công tác tiếp dân và xử lý đơn thư cho thấy hầu hết các ý kiến chỉ đạo, đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh đã được UBND các cấp, các ngành tập trung giải quyết, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của công dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số vụ việc các cơ quan có thẩm quyền chậm trả lời như: việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật, kiến nghị của giáo viên giảng dạy theo hợp đồng liên quan đến xét tuyển viên chức giáo dục năm 2020, các kiến nghị liên quan đến tồn tại phát sinh khi thực hiện dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi… Một số địa phương (Tam Kỳ, Núi Thành, Tiên Phước, Phú Ninh, Thăng Bình…) còn chậm trễ trong giải quyết, phản hồi thông tin xử lý đơn thư, các kết luận tiếp công dân của cơ quan dân cử chuyển đến; nhiều công dân cung cấp thông tin, địa chỉ không rõ ràng gây khó khăn trong việc xử lý và phản hồi thông tin giải quyết.

Tác giả: Ngọc Thanh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:Liên kết web

select

Liên kết Website