Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Chưa phân loại / Nghiên cứu – Trao đổi

A+ | A | A-

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử

Người đăng: banbientap Ngày đăng: 10:51 | 19/03 Lượt xem: 240

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh Quảng Nam tiếp tục được hoàn thiện, củng cố, đổi mới về phương thức hoạt động, khẳng định được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của người dân, có được những kết quả đó chính từ những đóng góp quan trọng, hiệu quả của các vị đại biểu HĐND tỉnh

HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được cử tri trong tỉnh bầu ra với 60 đại biểu; trong đó có 11 đại biểu hoạt động chuyên trách, 06 Tổ đại biểu tổ chức theo nhóm các địa phương lân cận của 18 đơn vị hành chính cấp huyện. Đến nay, một số đại biểu nghỉ hưu, chuyển công tác hoặc vì lý do khác đã xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu nên số lượng còn lại là 48 đại biểu với 09 đại biểu hoạt động chuyên trách. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trải qua 22 kỳ họp, với 328 nghị quyết (trong đó có 104 nghị quyết QPPL) được ban hành trên tất cả các lĩnh vực, HĐND khóa IX đã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương, Tỉnh ủy và quyết định những vấn đề quan trọng, cấp bách thuộc thẩm quyền nhằm huy động mọi nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhà phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và giải quyết các yêu cầu xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, làm nền tảng quan trọng đưa Quảng Nam tiếp tục phát triển trong thời gian đến.

Đại biểu HĐND tỉnh là nhân tố cơ bản quyết định chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. Nhiệm kỳ qua, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực sự là người đại diện cho cử tri; tích cực học tập, nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc, không ngừng nâng cao chất lượng trong việc thực hiện nhiệm vụ của đại biểu. Điều đó được thể hiện thông qua chất lượng của các kỳ họp HĐND tỉnh ngày càng được nâng lên, tại các kỳ họp, trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi, trách nhiệm, các đại biểu HĐND tỉnh đã tích cực tham gia nhiều ý kiến tâm huyết, thảo luận nhiều vấn đề trọng tâm, xuất phát từ thực tiễn cuộc sống đặt ra, trong đó tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm đang được dư luận xã hội quan tâm. Qua đó, HĐND tỉnh đã kịp thời cụ thể hóa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; đồng thời quyết định nhiều cơ chế, chính sách, biện pháp mang tính đặc thù địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

 
Đại biểu Nguyễn Văn Tỉnh - Bí thư Huyện ủy Hiệp Đức phát biểu thảo luận tại hội trường

Trong hoạt động giám sát, các đại biểu đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, tham gia tương đối đầy đủ và có nhiều ý kiến xác đáng với cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát nhằm làm rõ trách nhiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục, qua đó, chất lượng hoạt động giám sát ngày được nâng lên. Công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh được tiến hành thường xuyên, đều đặn, kịp thời trước và sau các kỳ họp thường lệ hằng năm. Hoạt động TXCT của đại biểu HĐND từng bước được đổi mới thông qua sự phối hợp tổ chức, thu thập ý kiến cử tri các cấp tỉnh, huyện, xã và đạt được nhiều kết quả. Nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 08 đợt TXCT, tiếp nhận 1.017 ý kiến cử tri. Riêng trong năm 2020, để phù hợp với diễn biễn dịch bệnh và thời tiết, các đại biểu HĐND cũng đã chủ động, linh hoạt trong việc đa dạng hóa các hình thức thu thập ý kiến cử tri thay vì chỉ tổ chức hội nghị TXCT như trước đây.

Qua thực tiễn cho thấy, hiệu quả hoạt động của HĐND không chỉ phụ thuộc vào cách thức tổ chức hoạt động chuyên nghiệp của HĐND mà điều quan trọng hơn là phụ thuộc vào chính năng lực, trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân trước cử tri và Nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, nhiều đại biểu hoạt động kiêm nhiệm chưa bố trí thời gian thỏa đáng cho hoạt động của HĐND; chưa tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, hoạt động TXCT còn đơn điệu. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn còn hạn chế…

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thì yếu tố đặc biệt quan trọng đó là nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ của các đại biểu HĐND. Chỉ khi những người đại biểu thực sự nắm bắt được mong muốn, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của người dân và nắm bắt được các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước thì khi đó đại biểu HĐND mới góp phần đưa ra những quyết sách đúng đắn, khả thi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng sự kỳ vọng, mong mỏi của các tầng lớp Nhân dân.

Với trách nhiệm của người đại biểu dân cư, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân, tin tưởng rằng trong thời gian tới, người đại biểu nhân dân tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của mình ngày càng khẳng định và phát huy vị trí, vai trò là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân, xứng đáng với sự tin tưởng, gửi gắm của cử tri.

Tác giả: Hải Yến

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website