Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Chưa phân loại / Nghiên cứu – Trao đổi

A+ | A | A-

Cần làm rõ địa vị pháp lý đối với nhân viên Thú y xã, phường, thị trấn

Người đăng: banbientap Ngày đăng: 7:53 | 25/08 Lượt xem: 1284

Chiều ngày 23/8/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã chủ trì buổi làm việc để nghe báo cáo nội dung dự thảo Đề án quy định về bố trí nhân viên Thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y báo cáo tóm tắt nội dung Đề án quy định về bố trí nhân viên Thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, ý kiến thảo luận tại buổi làm việc, đa số thành viên tham dự cho rằng việc quản lý nhà nước về chăn nuôi - thú y cần được quan tâm do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm,.. Trong khi đó chưa có cơ chế, chính sách quy định đối với nhân viên thú y cấp xã; tuy nhiên, có ý kiến cho rằng theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ngày 03/10/2019 về  quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam không quy định chức danh nhân viên thú y, địa vị pháp lý nhân viên thú y không rõ; có ý kiến cho rằng việc đề xuất mức phụ cấp hàng tháng đối với nhân viên thú y cần xin ý kiến của các Bộ liên quan: Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn,…   


 
Quang cảnh buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại buổi làm việc, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính xem xét việc đề xuất mức phụ cấp phù hợp; đồng thời, tham mưu cho tỉnh công văn gửi các bộ, ngành liên quan về xin ý kiến việc quy định chức danh nhân viên thú y cấp xã và đề xuất mức phụ cấp nêu trên./

Tác giả: Châu Trân

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website