Mode:         
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Thông tin-Thông báo / Thông tin - thông báo

A+ | A | A-

Văn bản triển khai thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu

Người đăng: Administrator Account Ngày đăng: 9:34 | 06/11 Lượt xem: 6040

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tài liệu kỳ họp
BẢN QUYỀN VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 62 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852731 - Email: vphdnd@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày