Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Thông tin-Thông báo / Thông tin - thông báo

A+ | A | A-

Dự thảo Đề án Phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Người đăng: Administrator Account Ngày đăng: 14:03 | 09/11 Lượt xem: 257


 Dự thảo Đề án Phát triển kinh tế - xã hội miền núi  tỉnh Quảng Nam  giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (
Xem/tải tại đây);
 Phụ lục kèm theo Đề án (
Xem/tải tại đây)

Tác giả: VP

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website